Cínové sejpy v údolí potoka Greifenbach

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Rýžování cínovce začalo u Ehrenfriedersdorfu už v 13. století. Jako svědek této činnosti se v údolí potoka Greifenbach dosud dochovaly ryžovnické kopečky (sejpy) z 13. a 14. století, tvořené přerýžovaným pískem a štěrkem.