Sestupkové dobývky na Saubergu

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Sestupkové dobývání představuje nejstarší metodu dobývání rudních žil, těžba v tomto případě postupuje odshora dolů. Na Saubergu byly takto dobývány například žíly Einigkeit a Leimgrübner, které probíhají paralelně vedle sebe severojižním směrem. Část sestupkové dobývky na žíle Einigkeit, která se objevila po propadu v roce 1985, byla zpřístupněna veřejnosti a byla u ní vybudována nová dřevěná kavna. Ve stěnách dobývek jsou patrné četné čtvercové záseky pro umístění podpěr dřevěných povalů.