Vodní příkop Röhrgraben

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Příkop Röhrgraben je jedním z nejstarších báňských vodních příkopů v Krušných horách, jeho výstavba spadá do druhé poloviny 14. století. Přiváděl vodu ke stoupám, prádlům a ehrenfriedorfské cínové huti a také k zařízením na Saubergu a v údolí Seifenbachu. Georgius Agricola zmiňuje rovněž jeho využití jako zdroje pohonné vody pro ehrenfriedersdorfské čerpadlo. Až do ukončení těžby v roce 1990 přiváděl vodu pro zdejší cínovou úpravnu, a byl tak nejstarším provozovaným vodním příkopem v Německu. V současnosti je součástí sítě turistických cest v okolí Greifensteinu.