Hornická krajina Freiberg

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Zpět

Hornická krajina Freiberg je nejstarší a nejdůležitější oblastí těžby stříbra v Krušných horách, ve zdejších dolech se stříbro díky vydatnosti ložiska těžilo po dobu 800 let, od 12. až do 20. století. V roce 1168 vzniklo založením města Freiberg první horní město v Krušných horách. Vysoká produkce stříbra poskytla později zásadní impulsy pro četné technologické inovace a vědecké úspěchy, pro vytvoření báňského vzdělávacího systému a systému státem řízené těžby, který nastavil standard pro obdobné systémy jinde v Evropě i po celém světě, popř. je ovlivnil.

Hornická krajina Freiberg se rozprostírá od Gersdorfu na severu až k hranici s českým Krušnohořím na jihu a je propojena různými prvky důlního vodohospodářského systému – vodními příkopy a podzemními tunely. Vynikající roli, kterou tato součást hrála v těžbě stříbra od 12. až do 20. století, dokládá velké množství autenticky dochovaných povrchových i podzemních objektů. K hlavním elementům památky světového dědictví patří hornická krajina Gersdorf, rudní kanál a doly v severní části freiberského revíru, centrální část freiberského revíru s dolem Himmelfahrt Fundgrube a hutí Muldenhütten, historické centrum města Freiberg, hornická krajina Zug, hornická krajina Brand-Erbisdorf a freiberský důlní vodohospodářský systém.

Co lze navštívit?