Důl Fundgrube St. Anna am Freudenstein a štoly Troster Stolln

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

V okolí dolu St. Anna am Freudenstein se nachází poměrně malý důlní revír, ve kterém se zvláště v 16. století těžily stříbrné rudy. Revír leží při katastrální hranici obcí Schneeberg, Aue a Zschorlau a v tomto trojném bodě byl již v 15. století vztyčen dodnes dochovaný mezník, který označoval hranici tehdejších panství a do nějž byl později, pravděpodobně v 16. století, vysekán malý kříž jako měřící bod při zaměřování štol.

První písemná zmínka o dolech na Freudensteinu pochází z roku 1492, důl Anna je poprvé uváděn k roku 1518. Systematický důlní provoz začal ve 20. letech 16. století, kdy byly ve svahu vyraženy i četné štoly. Hlavní odvodňovací štolou se stala štola Unterer Troster Stolln, jejíž ústí se nachází několik metrů nad potokem Zschorlaubach. Výše se nacházejí štoly Oberer Troster Stolln, Guter Trost Stolln, St. Anna Stolln a Troster Tagesstolln. Při rekonstrukčních pracích po roce 1990 byla nad šachtou vybudována kavna. Už v roce 1527 bylo dosaženo maxima těžby. Do konce 16. století vzniklo asi 95 procent všech známých důlních děl. Po třicetileté válce byla od roku 1654 těžba především kobaltových a vizmutových rud znovu obnovena, ale jen v malém rozsahu. S řadou přestávek se pak udržela až do roku 1869.

Zvláštností revíru byla mocná žíla křemene, která nabyla na významu v souvislosti s výrobou kobaltových barev, k níž byl kromě kobaltu a potaše potřebný také křemen s vysokou čistotou. Těžba v dole označovaném jako Quarzzeche (Křemenný důl) je doložena už k roku 1684.

Od roku 1989 členové spolku IG Historischer Bergbau Zschorlau znovu objevili a vyzmáhali řadu důlních děl a některá z nich zpřístupnili veřejnosti. Ukázalo se při tom, že podzemí dolu s obrovskými dobývkami a dochovanou, 12 m vysokou komorou pro vodní kolo žentourové šachty podává mimořádné svědectví o těžbě stříbra v 16. století. Spolek zrekonstruoval portály nejdůležitějších štol a u štol Oberer Troster a St. Anna vybudoval dřevěné kavny.

Běžné prohlídky dolu probíhají po úrovni štoly Unterer Troster Stolln, poté vedou na výše položenou Guter Trost Stolln a přes důl Quarzzeche zpět na povrch. Rozšířená prohlídka zahrnuje také štoly Oberer Troster a St. Anna Stolln. V bývalé plynárně na druhém břehu potoka se dnes nachází klubovna spolku, zařízení pro návštěvníky a malé muzeum.

Zdejší zalesněnou kopcovitou krajinou vede naučná hornická stezka. Důl Quarzzeche se příležitostně využívá pro divadelní představení.