Důl Sauschwart Fundgrube

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Dolování v oblasti dolu Sauschwart Fundgrube je doloženo již na konci 15. století. Od poloviny 18. století, poté, co byla k dolu vyražena dědičná štola Markuse Semmlera, se z něj stal jeden z nejvýznamnějších dolů schneeberského revíru a až do roku 1929 se v něm těžily vizmutové rudy.

Povrchové budovy dolu stojí přímo na ploché haldě s průměrem asi 100 m. Nad šachtou se nachází pro veřejnost přístupná dřevěná kavna s přístavbou, v níž je umístěn těžní stroj z roku 1949, přemístěný sem odjinud. Vyzdívka 46 m hluboké, ukloněné šachty pochází z roku 1776. Cáchovna dolu, postavená v roce 1835 jako jednopatrová hrázděná stavba, sloužila svému účelu asi až do roku 1927. Z roku 1837 pocházející dům štajgra byl přistavěn ke staršímu domu tesaře. Asi 190 m východně od cáchovny dolu se nachází eliptický kamenný portál štoly Griefner Stolln. Ražba této přes 10 km dlouhé odvodňovací štoly začala už v roce 1487, vznik portálu je datován klenákem do roku 1852.