Haldová krajina

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Pro uranový revír Hartenstein – Aue – Schlema byly typické obrovské, vysoce kontaminované haldy hlušiny. Po roce 1990 zahájila společnost Wismut GmbH rozsáhlý, značně nákladný (náklady dosáhly několika miliard eur) program dekontaminace, sanace a remodelace krajiny ve všech místech těžby uranu v saském Krušnohoří. Výsledkem tohoto úsilí je i nově vytvořená krajina u Hartensteinu, Aue a Schlemy – „haldová krajina“, která dokumentuje proměny krajiny způsobené těžbou uranové rudy během druhé poloviny 20. století.

Element zahrnuje rekultivované haldy 371 I a II, haldy 296, 186, 366, 66/207, starou a novou haldu 38, haldu 312 a 64, haldu Hammerberghalde, haldu 12/259/309, 310, 382 a 382 západ, haldu 208 a 372 a také zachované a stále používané větrné šachty 382 a 372. Rekultivace haldy šachty 371, která se nachází u zadní strany šachetní budovy, dosud stále probíhá.