přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná > Blatenský vodní příkop

Blatenský vodní příkop

Blatenský vodní příkop (Petr Mikšíček)

Blatenský vodní příkop (Petr Mikšíček)

Vynikajícím příkladem technického umu vodohospodářů 16. století je dodnes funkční Blatenský vodní příkop, nejdelší báňský vodní přivaděč v české části Krušných hor. Byl vybudován v letech 1540–1544 v délce téměř 13 km a až do 19. století zajišťoval pohonnou vodu pro desítky důlních a úpravárenských provozů od Božího Daru až po Horní Blatnou. Příkop je až 2 m široký a až 1 m hluboký, jeho koryto je zpevněno dřevěným bedněním. Po obou stranách jsou navršeny náspy, po pravém z nich vede naučná stezka. Unikátní jsou zejména četné objekty k regulaci průtoku vody. Po kompletní obnově v letech 1995 až 2001 se zde dnes nachází mj. 10 odlehčovacích přepadů v místech křížení s drobnými vodními toky, 25 mostků a propustků a 39 lapačů písku a štěrku.

 
 
 
Montanregion Krušné hory