přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná > Cínový a železorudný revír Bludná

Cínový a železorudný revír Bludná

Důl Zuzana (Jan Albrecht)

Důl Zuzana (Jan Albrecht)

U zaniklé osady Bludná se nacházela významná ložiska cínovce a železné rudy, která byla dobývána pravděpodobně již na přelomu 15. a 16. století. Těžba cínovce probíhala až do počátku 19. století jednak přímo ve vlastní osadě, hlavně však v prostoru Sněžné hůrky, kde pracovaly například doly Zuzana, Vavřinec a Svatý duch. Nejrozsáhlejším pozůstatkem zdejších důlních prací jsou povrchové dobývky dolu Zuzana – pruh vertikálních dobývek o délce téměř 400 m, šířce až 5 m a hloubce až 10 m. Hlavním železorudným dolem byl důl Pomoc Boží s žentourovou šachtou, která byla v provozu až do konce 19. století, na nedalekém dole Gustav probíhala těžba ještě za první světové války. Vodu k pohonu důlních zařízení obstarával Blatenský vodní příkop, který Bludnou prochází. Umístění hlavních železorudných dolů dosud připomínají četné haldy a propadliny u ústí šachet a štol.

 
 
 
Montanregion Krušné hory