přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná > Cínový revír Zlatý Kopec – Hrazený potok

Cínový revír Zlatý Kopec – Hrazený potok

Ústí staré štoly (Michal Urban)

Ústí staré štoly (Michal Urban)

Na jih a jihozápad od Zlatého Kopce se rozkládal revír cínových rud, který lze pravděpodobně ztotožnit s historickým revírem Mückenberg (Komáří vrch), známým již z horního řádu pro tzv. lesní cínové doly, který v roce 1548 vydal král Ferdinand I. Ložisko bylo do poloviny 19. století rozfáráno desítkami štol a nehlubokých šachtic, které sledovaly strmé křemenné žíly s cínovcem, protínající okolní fylity. Do dnešní doby se zde dochovalo velké množství pozůstatků po dolování – povrchových dobývek, zabořených ústí štol a šachet či odvalů hlušiny. Při začátku údolí se nachází mohutný odval dolu Hoffnung zu Gott, který byl v provozu ještě ve 20. a 30. letech 20. století a byl znovu prozkoumán pracemi Jáchymovských dolů při prospekci na uran počátkem 50. let. Svůj název získal Hrazený potok podle systému jedenácti kamenných hrází neznámého stáří, které jsou umístěny nedaleko sebe po celém jeho toku.

 
 
 
Montanregion Krušné hory