přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická krajina Himmelfahrt Fundgrube > Důl Alte Elisabeth

Důl Alte Elisabeth

Parní stroj šachty Alte Elisabeth (Jens Kugler)

Parní stroj šachty Alte Elisabeth (Jens Kugler)

Původně samostatnou šachtu Alte Elisabeth převzal ve druhé třetině 19. století důl Himmelfahrt Fundgrube a šachta pak byla využívána jako světlík při ražení Rothschönberské štoly a později jako větrná jáma s celkovou hloubkou 605 m. V roce 1848 byla šachta vybavena žentourem s parním pohonem, který se dochoval dodnes. K objektům šachty patří jámová budova, strojovna, budova pro parní kotel, 18 vysoký komín a třídírna rudy přistavěná k jámové budově, která byla později využívána jako modlitebna. Celý komplex doplňuje kovárna postavená kolem roku 1850. Důl Alte Elisabeth Fundgrube je dnes součástí prohlídkového a výukového dolu Technické univerzity Bergakademie Freiberg, budovy jsou využívány pro turistické a výukové účely. V podzemí dolu se dochovaly rozmanité doklady těžby ze všech období freiberské báňské historie.

 
 
 
Montanregion Krušné hory