přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická krajina Brand-Erbisdorf > Důl Alte Mordgrube Fundgrube a žíla Junge Mordgrube Stehender

Důl Alte Mordgrube Fundgrube a žíla Junge Mordgrube Stehender

Vodosloupcový stroj v šachtě Mendenschacht (Jens Kugler)

Vodosloupcový stroj v šachtě Mendenschacht (Jens Kugler)

Těžba v oblasti dolu Alte Mordgrube je písemně prvně doložena k roku 1516, pravděpodobně je však mnohem starší. K oživení báňských aktivit a rozsáhlé modernizaci dolů došlo v první třetině a po polovině 19. století. V roce 1896 byly doly uzavřeny. Po ukončení těžby byl v areálu dolu Alte Mordgrube zřízen kožedělný závod. Důlní budovy nacházející se na haldě šachty Mendenschacht byly přebudovány pro obytné účely, vlastní šachetní budova nalezla v roce 1906 nové uplatnění jako výletní hostinec Zur Zugspitze. Okolí bylo upraveno na park. K dalším dochovaným povrchovým důlním budovám šachty Mendenschacht patří mj. modlitebna z roku 1853, cáchovna vybudovaná kolem roku 1820, kovárna, kavna (přístřešek nad šachtou) či těžní budova. V podzemí se kromě dobývek dochovaly komory pro umístění různých strojů. Nejvýznamnější technickou památkou je v současnosti pro veřejnost nepřístupný, asi 17 m vysoký vodosloupcový stroj z první třetiny 19. století. Jižně od šachty Mendenschacht se nachází výrazný haldový tah na žíle Junge Mordgrube Stehenden. Lokalita je součástí sítě cyklistických a turistických stezek. Důl Alte Mordgrube je také součástí hornické naučné stezky.

 
 
 
Montanregion Krušné hory