přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická krajina Gersdorf a klášter Altzella > Důl Segen Gottes Erbstollen

Důl Segen Gottes Erbstollen

Portál štoly Adam dolu Segen Gottes Erbstollen (Jens Kugler)

Portál štoly Adam dolu Segen Gottes Erbstollen (Jens Kugler)

Hornická oblast Gersdorf původně patřila cisterciáckému klášteru Altzella. Četné pozůstatky svědčí o tom, že zde od 12. století probíhala intenzivní těžba stříbrných rud a že zde pravděpodobně existovalo i horní město s asi 1 000 obyvateli, které bylo později opuštěno. V terénu patrná pásma hald a pinek pocházejí většinou ze středověku, celkem zde pracovalo více než 200 šachet. Nejdůležitějším dolem oblasti se od 17. století stal důl Grube Segen Gottes Erbstollen, který byl v provozu až do roku 1885. K důležitým dochovaným dokladům těžby patří koncem 18. století vybudovaný kamenný jez, zařízení lodního kanálu, po němž se přepravovala ruda do úpravny, horní a spodní vodní příkop nebo ústí mnoha štol pro přívod pohonné vody. Na úrovni štoly Adam se v obrovské komoře dochovaly železné součásti obou vodosloupových čerpacích strojů, které zde byly instalovány. Zachovala se i šachetní budova z 18. století, přestavená později na cáchovnu. Spolek Segen Gottes Erbstolln e.V. provozuje v místě prohlídkový důl. Území hornické krajiny Gersdorf je přístupné po turistických cestách.

 
 
 
Montanregion Krušné hory