přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická kulturní krajina Krupka > Důlní revír Preisselberg

Důlní revír Preisselberg

Ústí štoly Preisselberg II (Alois Rittig)

Ústí štoly Preisselberg II (Alois Rittig)

Revír Preisselberg, nacházející se severozápadně od Krupky, je z písemných pramenů známý již ze 16. století. Již v té době byla z tohoto prostoru popisována tzv. preisselberská pinka, která už tehdy byla označována jako stará. Většího významu dosáhl revír před druhou světovou válkou a zvláště pak ve v 50. a 60. letech 20. století, kdy zde bylo při novém ložiskovém průzkumu objeveno dosud nedotčené ložisko masivních cínových rud. Ložisko bylo hornicky ověřeno třemi nad sebou umístěnými štolami Preisselberg I, II a III. Podzemní partie štol nejsou v současnosti přístupné, z ústí štol je dnes dobře patrné zejména ústí štoly č. II. U štol č. II a III se nacházejí poměrně rozsáhlé odvaly dokumentující charakter těžených rud. Stará preisselberská pinka představuje povrchovou dobývku se zhruba 3 m vysokými stěnami, v níž se těžily cínové rudy přímo z výchozu žíly.

 
 
 
Montanregion Krušné hory