přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Památky po těžbě uranu > Halda 366

Halda 366

Halda 366 v roce 1991 (Archiv Wismut GmbH)

Halda 366 v roce 1991 (Archiv Wismut GmbH)

Halda 366 vznikala od roku 1949 navážením hlušiny ze šachet 186, 366 a 383. Jednotlivé haldy byly následně spojeny do jedné výsypky s plochou 40 ha, která pojala 7,7 mil. m³ materiálu. Šachta 366 představovala v polovině 60. let vedle šachet 38 a 371 jednu ze tří hlavních těžních šachet v revíru Aue, zaměstnávala až 3 800 horníků. Už koncem 60. let však její využití pro těžbu rudy převážně skončilo. V 90. letech byla těžní věž šachty 366 spolu s dalšími povrchovými budovami dolu stržena.

Odvaly po těžbě uranové rudy byly z ekologického hlediska velmi problematické a pokrývaly navíc mimořádně velkou plochu. Pro každé místo, kde se těžily uranové rudy, byl po skončení těžby vypracován koncept sanace, celkem muselo být prozkoumáno 48 hald. Pro tento účel vznikly v Ronneburgu, Seelingstädtu, Aue a Königsteinu čtyři sanační závody společnosti Wismut GmbH. Rekultivace haldy 366 probíhala od roku 1997 až do roku 2004, zahrnovala mimo jiné částečné přemístění 3,5 mil. t hlušiny, překrytí haldy izolační vrstvou z minerálních látek a osázení rostlinami. Kuželovitá halda, která původně dominovala okolní krajině, byla celkově snížena o 25 m a původně příkrý sklon jejích svahů byl zmenšen na 22 stupňů.

 
 
 
Montanregion Krušné hory