přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická krajina Buchholz > Haldy šachty 116 v Buchholzu

Haldy šachty 116 v Buchholzu

Kuželovité haldy šachty 116 (Jens Kugler)

Kuželovité haldy šachty 116 (Jens Kugler)

Významným dokladem intenzivní těžby uranu u města Buchholz v polovině 20. století jsou dvě rozsáhlé, zdaleka viditelné kuželovité haldy. Vznikly během krátkého, pouze desetiletého období průzkumných a těžebních prací na šachtě 116, která byla založena v roce 1948 a do roku 1957, kdy byla uzavřena, dosáhla hloubky 186,7 m. Obě haldy jsou posledním příkladem kuželovitých hald, které svým vzhledem byly typické pro období poválečné uranové těžby v saských Krušných horách a vznikaly postupným navážením hlušiny pomocí ukloněných dopravníků. V současnosti jsou obě dosud nezarostlé haldy volně přístupné po turistické cestě.

 
 
 
Montanregion Krušné hory