přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Historické centrum města Freiberg > Historické centrum města Freiberg

Historické centrum města Freiberg

Náměstí Obermarkt (Jens Kugler)

Náměstí Obermarkt (Jens Kugler)

V roce 1168 byly v obci Christiansdorf a jejím blízkém okolí objeveny žíly stříbrných rud. Na základě vyhlášení horní svobody nastal intenzivní příliv hornických osadníků z různých hornických regionů Německa. Jen o několik let později začalo budování freiberského Horního Města (Oberstadt) s velkým náměstím a pravidelnou sítí ulic. Díky hornictví se z horního města Freiberg stalo významné hospodářské, kulturní a od 18. století – po založení Báňské akademie (1765) – i vědecké centrum.

Historické centrum Freibergu bylo obehnáno městskými hradbami, které byly budovány v několika fázích od roku 1200. Část z nich včetně několika věží se zachovala dodnes. Uvnitř hradeb se nachází mnoho obytných a měšťanských domů a také světských a církevních staveb, které původně patřily k tzv. svobodným dvorcům. Nejvýznamnější z nich je katedrála Freiberger Dom.

Kolem náměstí Obermarkt vznikly kromě honosných měšťanských domů, jako jsou například Schönlebovský dům, Alnpeckovský dům nebo Radniční sklípek (Ratskeller), také městské správní a obchodní budovy, mj. radnice nebo obchodní dům zvaný Altes Kaufhaus. Tyto budovy byly restaurovány podle principů památkové péče a dnes slouží jako obytné, správní a obchodní prostory a svými ozdobnými prvky a plastikami dokumentují úzkou spojitost s hornictvím.

Dominantní budovou města je freiberský zámek. Původně na tomto místě stál hrad Freudenstein vybudovaný za panování markraběte Otty (1125–1190), který byl v polovině 16. století za kurfiřta Augusta (1526–1586) přestavěn na renesanční zámek. Dnes tu sídlí Saský báňský archiv a je zde umístěna významná expozice minerálů zvaná „terra mineralia“.

 
 
 
Montanregion Krušné hory