přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Historické centrum města Schneeberg > Historické centrum města Schneeberg

Historické centrum města Schneeberg

Kostel sv Wolfganga (Jens Kugler)

Kostel sv Wolfganga (Jens Kugler)

Hlavní suroviny: stříbro, kobalt (vizmut, nikl, uran)
Těžební období: 2–5
Kategorie a hodnoty: K5, H2, H4, H5

Podrobnější informace k tabulce

Město Schneeberg vzniklo koncem 15. století jako první významné horní město v západním Krušnohoří v souvislosti s rozvíjející se těžbou stříbrných rud rud během druhého těžebního období. Zatímco města Annaberg a zejména Marienberg byla založena podle plánu, vznikal Schneeberg živelně se zástavbou rozptýlenou volně po svazích stejnojmenné hory. Dolování stříbrné rudy bylo později vystřídáno těžbou a zpracováním jiných rud, zejména vizmutu, kobaltu, niklu a nakonec uranu.

Ačkoli byl Schneeberg v průběhu své historie zničen několika pustošivými požáry, zachoval si svou původní urbanistickou strukturu z větší části dodnes. Po požáru města v roce 1719 vyrostly nové budovy v barokním slohu, což Schneeberg odlišuje od jiných krušnohorských horních měst. Do dnešních dnů dominuje panoramatu města pozdně gotický sálový kostel sv. Wolfganga z let 1516–1540. Po leteckém náletu v dubnu 1945 kostel kompletně vyhořel, v roce 1996 byla dokončena jeho náročná rekonstrukce. Restaurován byl i cenný oltář kostela pocházející z dílny Lucase Cranacha staršího (asi 1475–1553). K dalším významným budovám města patří kostel sv. Trojice, klasicistní radnice s výraznou věží, barokní dům Fürstenhaus a barokní měšťanské domy rodin Trögerů, Schmeilů a Borthenreutherů.

Co lze navštívit?

  • Prohlídky historického centra Schneebergu s průvodcem
  • Muzeum hornického lidového umění (Bortenreutherovský dům
  • Hornická naučná stezka po revíru Schneeberg-Neustädtel (délka cca 8,5 km)
  • Hornická slavnost Bergstreittag (každoročně 22. července)
 
 
 
Montanregion Krušné hory