přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická krajina Ehrenfriedersdorf > Hornická krajina Ehrenfriedersdorf

Hornická krajina Ehrenfriedersdorf

Sestupkové dobývky na Saubergu (Jens Kugler)

Sestupkové dobývky na Saubergu (Jens Kugler)

Kolem roku 1230 vzniklo poblíž vrchu Saubergu vedle již existující zemědělské osady nové hornické sídlo. Obě sídla se poté spojila. V prvním těžebním období se zde až do konce 13. století získávaly cínové rudy rýžováním. Do druhého období spadá – kromě hlubinné těžby cínu – těž objevení žil se stříbrnými rudami. Toto období vyvrcholilo v polovině 15. století. V roce 1536 začala ražba nejdelší a nejhlubší štoly na Saubergu – štoly Tiefer Sauberger Stollen. Těžba cínu pak prošla několika obdobími rozkvětu, především v první polovině 18. století, po polovině 19. století, kdy byla na Saubergu vyhloubena nová hlavní šachta, a od roku 1948 až do konečného zastavení důlních prací v roce 1990. Z těchto období se dochovaly různé památky jako například povrchová zařízení hlavní šachty na Saubergu s haldami hlušiny, pozůstatky třídírny rudy, kulturní dům a také staré sestupkové dobývky, které byly odkryty po propadu v roce 1985. Hlavní šachta na Saubergu je v současnosti veřejně přístupná jako prohlídkový důl Ehrenfriedersdorf.

 
 
 
Montanregion Krušné hory