přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická krajina Frohnau > Hornická krajina Frohnau

Hornická krajina Frohnau

Ústí původní štoly Markuse Röhlinga (Jens Kugler)

Ústí původní štoly Markuse Röhlinga (Jens Kugler)

Hornická krajina Frohnau je rozsáhlé území s mnoha haldami, zastoupenými malými odvaly z 15. až 17. století sledujícími podzemní rudní žíly, většími haldami hlavních šachet zakládaných od 18. století i velkými výsypkami z dob těžby uranových rud. Původní důlní objekty se s výjimkou budov u dolů Malwine a Markus Röhling nedochovaly. Na velké haldě, resp. u haldy těžní jámy dolu Markus Röhling stojí historický soubor budov skládající se z bývalé kovárny, cáchovny a poněkud stranou umístěné rozvaliny prachárny. Do prohlídkového dolu Markus Röhling se vchází nově vyzděným portálem štoly č. 81. Nedaleko něj se nachází historicky významné ústí vlastní štoly Markus Röhling s celkovou délkou asi 8,6 km.

 
 
 
Montanregion Krušné hory