přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická krajina Brand-Erbisdorf > Hornická krajina Goldbachtal

Hornická krajina Goldbachtal

Cáchovna Hörnigovy šachty, dnes muzeum (Jens Kugler)

Cáchovna Hörnigovy šachty, dnes muzeum (Jens Kugler)

Hornická krajina Goldbachtal zahrnuje dva významné objekty: Hörnigovu šachtu dolu Einigkeit Fundgrube a štolu Thelersberger Stollen.

Hörnigova šachta, známá již z roku 1518, byla v roce 1850 spolu s dalšími doly spojena do komplexu Einigkeit Fundgrube. K ukončení provozu v ní došlo v roce 1906. V cáchovně a současně kovárně Hörnigovy šachty, vybudované v roce 1837, dnes sídlí městské muzeum Huthaus Einigkeit s pozoruhodnou sbírkou pracovních nástrojů a modelů těžby v 19. století. Ke komplexu muzea patří kromě velké haldy také prachárna, postavená kolem roku 1840, kámen pro čep někdejšího žentouru nebo ústí kanálu pro přívod pohonné vody. Muzeum je součástí hornické naučné stezky.

Dědičná štola Thelersberger Stollen, s jejíž ražbou bylo započato kolem roku 1528, byla jednou z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších odvodňovacích štol jižní části freiberského revíru. Od poloviny 18. století významně příspěla k tomu, že se z dolu Himmelsfürst Fundgrube v Brand-Erbisdorfu stal nejvýznamnější stříbrorudný důl v Sasku. Délka štoly včetně vedlejších chodeb je odhadována na více než 60 km. Ústí štoly Thelersberger Stollen a zhruba 300 m vzdálené ústí štoly Neue Segen Gottes Stollen, dlouhé asi 6,6, km, jsou přístupná po turistických a cyklistických stezkách.

 
 
 
Montanregion Krušné hory