přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická krajina Pöhlberg > Hornická krajina Pöhlberg

Hornická krajina Pöhlberg

Ústí štoly Tiefer Dreifaltigkeiter Stollen (Jens Kugler)

Ústí štoly Tiefer Dreifaltigkeiter Stollen (Jens Kugler)

Na východním svahu Pöhlbergu se nachází báňský revír, který je písemně doložen už v 15. století, je však pravděpodobně ještě starší. V mnoha dolech se zde těžila hlavně měděná ruda s obsahem stříbra. Nejznámějšími doly byly důl St. Briccius a důl Svatá Trojice (Heilige Dreifaltigkeit). O rozvoj těžby se v 16. století zasloužila zejména těžařská rodina Uthmannů, která dlouhou dobu provozovala také vycezovací huť Grünthal. Těžba v oblasti dolu Briccius skončila předběžně v roce 1892. Opětovné průzkumné práce se zde uskutečnily ještě v souvislosti těžbou uranových rud podnikem SAG Wismut v letech 1948/49. O rozsáhlé těžbě svědčí na povrchu odvaly mnoha štol, původní i rekonstruovaná ústí štol a cáchovna dolu St. Briccius pocházející z roku 1796. V podzemí se nacházejí nejrůznější horizontální a vertikální ražby, působivé dobývky i částečně dochované důlní zařízení. Od roku 1982 je důl St. Briccius postupně znovu zmáhán členy spolku Gewerkschaft St. Briccius e.V., v současnosti je turisticky přístupný v úrovni střední štoly St. Briccius.

 
 
 
Montanregion Krušné hory