přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Montánní krajina Schneeberg > Hornická krajina Schneeberg-Neustädtel

Hornická krajina Schneeberg-Neustädtel

Stoupovna Siebenschlehener Pochwerk (Jens Kugler)

Stoupovna Siebenschlehener Pochwerk (Jens Kugler)

Montánní krajina Schneeberg-Neustädtel zahrnuje pět lokalit: stoupovnu Siebenschlehener Pochwerk, doly Gesellschaft, Sauschwart a Daniel a báňský rybník Filzteich.

  • Schneeberský revír byl od 16. do 19. století světově největším a nejvýznamnějším ložiskem kobaltových rud. Z početných zařízení na jejich zpracování se dodnes dochovala stoupovna Siebenschlehener Pochwerk, která patřila ke stejnojmennému dolu, zmiňovanému poprvé na konci 15. století. V letech 1752–1753 byl objekt přestavěn do dnešní podoby. Rekonstruovaná stoupovna je v současnosti využívána jako muzeum, jehož expozice zprostředkovává dějiny těžby kobaltových rud v revíru Schneeberg-Neustädtel od druhé poloviny 16. století.
  • Důl Gesellschaft Fundgrube patřil k velkým a významným dolům v okolí Neustädtelu. Z pozemních důlních objektů se dodnes zachovala cáchovna z roku 1830, kovárna (1839), tesárna, studniční dům a prachárna (1844), dřevěná kavna nad turbínovou šachtou byla jako ochranný objekt postavena nově kolem roku 1984. Zdejší podzemní kanál je až k turbínové šachtě přístupný pro veřejnost.
  • Dolování v oblasti dolu Sauschwart Fundgrube je doloženo již na konci 15. století. Od poloviny 18. století se z něj stal jeden z nejvýznamnějších dolů schneeberského revíru. Až do roku 1929 se šachtou dolu těžily vizmutové rudy. Nad šachtou se nachází kavna s přístavbou, v níž je umístěn těžní stroj z roku 1949, přemístěný sem odjinud. K dalším objektům patří cáchovna postavená v roce 1835 a dům štajgra (1837). Dochoval se také portál dědičné štoly, jejíž ražba začala už v roce 1487. Kavna je přístupná pro veřejnost.
  • Důl Daniel je prvně zmiňován kolem roku 1500. V polovině 17. století se díky bohatým nálomům kobaltových rud stal jedním z nejvýznamnějších dolů schneeberského revíru, dodával třetinu zdejších kobaltových rud. Ze souboru důlních budov se zachovala cáchovna postavená okolo roku 1730 a kovárna z let 1839/40. V cáchovně má dnes sídlo schneeberský hornický spolek.
  • Rybník Filzteich byl založen v letech 1483–1485 v oblasti starých cínových rýžovišť jako zásobárna pohonné vody pro schneeberské doly. Po protržení hráze v roce 1783 byl vybudován znovu. Jde o jednu z nejstarších a zároveň největších báňských nádrží ve schneeberském revíru. V rozlehlé lesní oblasti západně od rybníku se dochovaly početné sběrné a přívodní vodní příkopy. Od roku 1933 slouží rybník Filzteich jako přírodní koupaliště.
 
 
 
Montanregion Krušné hory