přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická krajina Zug > Hornická krajina Zug

Hornická krajina Zug

Cáchovna dolu Geschert Glück (Jens Kugler)

Cáchovna dolu Geschert Glück (Jens Kugler)

Hlavní suroviny: stříbro (měď, olovo)
Těžební období: 2-6
Kategorie a hodnoty: K1, K3, H2, H5

Podrobnější informace k tabulce

Hornická krajina Zug svými dochovanými důlními budovami a výraznými haldovými tahy dokládá dobývání rud stříbra, mědi a olova ve freiberském revíru od 16. století. Pro přívod pohnné vody k různým vodním strojům byl vybudován příkop Hohe Birke Kunstgraben, který je využíván dodnes. Jedním z nejvýznamnějších dolů se od 17. století stal důl Beschert Glück s rozmanitým technickým vybavením. K němu patřila i řada vodních strojů, jejichž podzemní strojovny se dosud zachovaly. K pozemním objektům dolu Beschert Glück patří například cáchovna z roku 1786 nebo sousední třídírna rudy vybudovaná kolem roku 1800. Po uzavření dolů byly šachty Drei Brüder a Constantin v roce 1913/1914, resp. 1922 přeměněny na podzemní vodní elektrárny, které byly v provozu až do let 1969/1972. Podzemní elektrárna v šachtě Drei Brüder byla jednou z nejstarších svého druhu v Evropě. Šachta Drei Brüder je provozována jako prohlídkový důl. Důl Beschert Glück Fundgrube je jakožto část „haldové krajiny Zug“ součástí sítě turistických cest.

Co lze navštívit?

  • Šachta Drei-Brüder (prohlídkový důl s podzemní vodní elektrárnou)
  • Hornicko-historická naučná stezka „Zug“ (délka cca 5,7 km)
 
 
 
Montanregion Krušné hory