přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická kulturní krajina Krupka > Hrad Krupka

Hrad Krupka

Hrad Krupka byl založen za doby panování krále Jana Lucemburského před rokem 1330 k ochraně obchodní stezky do Míšně a krupeckých cínových dolů. V letech 1471–1482 jej tehdejší majitelé Krupky, páni z Koldic, přestavěli na impozantní pozdně gotickou pevnost. Za třicetileté války přestal hrad plnit své obranné a obytné funkce a začal chátrat. Ještě v roce 1695 však postavili Šternberkové na hradním nádvoří budovou vrchnostenského horního úřadu. V 19. století byl prostor hradu upraven a zpřístupněn pro veřejnost. Z původního hradu jsou dnes zachovány obě hradní brány se zdmi, části bašt, relikt donjonu, část jižní válcové věže a zbytky dalších budov. V posledních letech prochází volně přístupný hrad náročnými opravami. Areál hradu Krupka je volně přístupný, bývalý horní úřad na hradním nádvoří byl upraven na restauraci a hotel.

 
 
 
Montanregion Krušné hory