přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná > Hřebečná – důl Mauritius

Hřebečná – důl Mauritius

Ručně ražená chodba ve štole Kryštof (Jan Albrecht)

Ručně ražená chodba ve štole Kryštof (Jan Albrecht)

Důl Mauritius, jeden z nejvýznamnějších cínových dolů české části Krušných hor, byl založen v roce 1545 a téměř nepřetržitě pak byl v provozu až do roku 1944. Dolem byly těženy především dvě hlavní, těsně vedle sebe probíhající greisenové žíly Mauritius a Führinger se souhrnnou mocností až 16 m. Cín z Hřebečné byl pověstný svou kvalitou a v 16. století byl přes trhy v Norimberku exportován téměř do celé Evropy. Po dolování se dochovala řada nadzemních pozůstatků, z nichž nejrozsáhlejší je přes 100 m dlouhá Schneppova pinka. Kolem hlavních důlních památek vede turistická naučná stezka. Z montánně-historického hlediska je nesmírně cenné zejména podzemí dolu, ve kterém se dochovaly autentické doklady různých způsobů těžby od 16. do 19. století. V roce 2014 se město Abertamy chystá zpřístupnit veřejnosti štolu Kryštof, jednu z nejstarších štol revíru. Unikátem nadregionálního měřítka je hlubší, běžně nepřístupné podzemí dolu ukrývající vyrubané komory obrovských rozměrů. Největší z nich je 60 m dlouhá, 40 m vysoká a 15 m široká.

 
 
 
Montanregion Krušné hory