přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Památky po těžbě uranu > Komplex šachty 371

Komplex šachty 371

Těžní věž šachty 371 (Jens Kugler)

Těžní věž šachty 371 (Jens Kugler)

Komplex šachty 371 v Hartensteinu je jedním z posledních, z větší části dochovaných báňských zařízení určených k těžbě uranové rudy podnikem SDAG Wismut. Od roku 1956 budovaná povrchová zařízení šachty 371 zahrnují čtyřpatrovou budovu šachty s ocelovou, 50 m vysokou těžní věží, strojovnu s těžním strojem a velkou provozně-správní budovu. Dolem bylo dobýváno největší světové žilné uranové ložisko, prostřednictvím několika slepých šachet byla ruda těžena z hloubky až přes 1 800 m. Důl, zaměstnávající až 3 000 lidí, tak byl po určitou dobu nejhlubší v Evropě a bylo z něj vytěženo více než 73 000 t uranu. Těžba skončila v roce 1990. Díky početným, originálně dochovaným technickým zařízením odráží šachetní budova dodnes provoz někdejšího uranového dolu. V současnosti využívá areál společnost Wismut GmbH. Někdejší cáchovna slouží jako správní budova a laboratoř. V areálu je umístěna pozoruhodná mineralogická a ložiskově-geologická expozice.

 
 
 
Montanregion Krušné hory