přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Lovecký zámek Augustusburg > Lovecký zámek Augustusburg

Lovecký zámek Augustusburg

Lovecký zámek Augustusburg (Jens Kugler)

Lovecký zámek Augustusburg (Jens Kugler)

Hlavní suroviny: -
Těžební období: 2-3
Kategorie a hodnoty: H2, H4

Podrobnější informace k tabulce

Úspěšný rozvoj hornictví v 16. století za kurfiřta Augusta I. (1526–1586) se stal základem pro výstavbu četných saských zámků. Jejich příkladem je lovecký zámek Augustusburg, jejž kurfiřt August I. nechal postavit jako symbol upevnění své moci po vítězství nad rytířem Wilhelmem z Grumbachu v roce 1567. Zvláštní výzvou při výstavbě vysoce položeného zámku bylo zásobování vodou. K vyřešení tohoto problému nechal kurfiřt v roce 1568 razit studnu, tímto úkolem pověřil freiberského perkmistra Martina Planera. Teprve po sedmi letech ražby se podařilo dosáhnout postačující hloubky 130 m. Technika používaná k čerpání vody se dochovala v tzv. Studničním domku (Brunnenhaus).

Od začátku 20. století se zámek využívá pro muzejní účely. Je zde i restaurace, bývalá hospodářská budova slouží jako mládežnická ubytovna.

Co lze navštívit?

  • Lovecký zámek Augustusburg, a to mj.
    • Muzeum motocyklů Augustusburg
    • Zámecké muzeum Augustusburg
    • zámecký žalář
    • početné speciální výstavy
  • Lanovka Augustusburg
 
 
 
Montanregion Krušné hory