přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná > Městská památková zóna Horní Blatná

Městská památková zóna Horní Blatná

Městská památková zóna Horní Blatná (Karel Kuča)

Městská památková zóna Horní Blatná (Karel Kuča)

Město Horní Blatná, založené v roce 1532 saským kurfiřtem Johanem Friedrichem jako středisko dobývání cínových, ale i dalších rud, je jedním z nejnázornějších příkladů krušnohorských renesančních horních měst budovaných na zelené louce s velkým centrálním náměstím a pravoúhlým uspořádáním hlavních ulic. I přes demolice některých domů po roce 1945 má Horní Blatná spolu s Výsluním dosud nejlépe zachovanou renesanční stavební dispozicí ze všech horních měst na české straně Krušných hor. Ve městě se dochovalo několik památkově cenných objektů s goticko-renesančními jádry i řada mladších objektů lidové architektury 18. století s hrázděnými konstrukcemi. Vysokou památkovou hodnotu mají zejména kostel sv. Vavřince, fara, patricijský dům č. p. 4, měšťanské domy č. p. 6 a 127, hrázděné domy č. p. 28, 29 a další. V roce 1992 bylo historické jádro Horní Blatné prohlášeno za městskou památkovou zónu. V domě č. p. 127 sídlí městské muzeum s expozicí o těžbě cínu.

 
 
 
Montanregion Krušné hory