přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická kulturní krajina Jáchymov > Městská památková zóna Jáchymov

Městská památková zóna Jáchymov

Vysoké výnosy z těžby stříbra přispěly k tomu, že v první polovině 16. století vznikl v Jáchymově ojedinělý soubor pozdně gotické až renesanční městské i církevní architektury, který se i přes úpravy v pozdějších staletích a odstranění některých domů po druhé světové válce dochoval dodnes. Téměř plně je dochována i celková urbanistická struktura renesančního města vystavěného v příkrém svahu Krušných hor. Historické jádro Jáchymova bylo v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu. K nejcennějším stavebním památkám patří Špitální kostel Všech svatých z roku 1516, kostel sv. Jáchyma, postavený v letech 1534–1540 jako první protestantský kostel v Čechách a přestavěný po požáru města v roce 1873, Královská mincovna, vzniklá ještě v době šlikovské správy Jáchymova v roce 1520, radnice z let 1538–1544 i řada výstavných měšťanských domů. Z nich lze jmenovat například dům pánů z Rožmberka (č. p. 4) s cennými malovanými dřevěnými stropy, dům purkmistra Johanna Müllera (č. p. 126), dům horního hejtmana Heinricha von Könneritz (č. p. 143), dům pánů z Zeileisenu (č. p. 145), dům těžaře Hanse Pocka (č. p. 146), dům č. p. 270, dům písaře horního úřadu Wolfa Thiela (č. p. 292) a další.

 
 
 
Montanregion Krušné hory