přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická kulturní krajina Krupka > Městská památková zóna Krupka

Městská památková zóna Krupka

Horní město Krupka, vzniklé před rokem 1330, představuje jeden z nejlépe dochovaných souborů stavebních památek na české straně Krušných hor. Středověká půdorysná dispozice města, vyměřeného jako typická ulicovka s mírně rozšířeným úsekem náměstí a zasazeného do úzkého svažitého údolí, je dosud plně zachována. Největší rozmach zažila Krupka ve druhé polovině 15. století, kdy výrazně vzrostla těžba cínu v jejím okolí. V této době byl postaveny četné hodnotné gotické stavby – například špitální kostel sv. Ducha (1454), klášter minoritů (1474) a především byl významně přestavěn starší kostel Nanebevzetí Panny Marie (1479–1488) s unikátní pozdně gotickou zvonicí. Dominantou města je hrad Krupka ze 14. století, původně opevněné feudální sídlo s obrannou funkcí, později využívané jako sídlo báňského úřadu krupeckého revíru. V roce 1992 bylo historické jádro Krupky prohlášeno za městskou památkovou zónu. Domy v městské památkové zóně slouží většinou k obytným účelům, v domě č. p. 21 sídlí městské muzeum s expozicí o těžbě cínu.

 
 
 
Montanregion Krušné hory