přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická kulturní krajina Jáchymov > Pásmo odvalů a pinek na žíle Schweizer

Pásmo odvalů a pinek na žíle Schweizer

Pásmo odvalů a pinek na žíle Schweizer představuje typickou ukázku povrchových pozůstatků po důlní činnosti z počátku jáchymovského dolování v 1. polovině 16. století. Žíla byla objevena v roce 1526, stříbro se zde údajně až do hloubky 80 metrů „sekalo motykou“. Po Kravské žíle (Küh) byla Schweizerova žíla druhou nejvýnosnější žilou jáchymovského revíru, do roku 1589 z ní bylo získáno zhruba 30 tun stříbra. Žíla vycházela na povrch těsně pod dnešní silnicí z Mariánské na Abertamskou zatáčku. Její průběh kopíruje mohutné pásmo hustě vedle sebe nakupených odvalů, které se táhne na vzdálenost téměř 2,5 km. Mnohé z více než stovky odvalů mají navrchu charakteristické trychtýřovité propadliny, představující ústí zasypaných těžních jam. Jde o nejrozsáhlejší souvisle zachované pásmo hald a pinek po historické těžbě připovrchových částí rudních žil v ČR.

 
 
 
Montanregion Krušné hory