přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Revír Freiberg – sever a Rudní kanál > Rudní kanál

Rudní kanál

Pozůstatky lodní zdviže na Rudním kanálu u Halsbrücke (Jens Kugler)

Pozůstatky lodní zdviže na Rudním kanálu u Halsbrücke (Jens Kugler)

Výstavba tzv. Rudního kanálu začala v roce 1788 s cílem nabídnout nejdůležitějším dolům v revíru Freiberg – sever možnost, jak dopravovat zpracovanou rudu do centrálních hutí v Halsbrücke čluny po vodě. Kanál byl uveden do provozu o rok později poté, co byla v Halsbrücke dokončena stavba lodní zdviže. Přeprava rudy čluny skončila v roce 1868. Více než 11 km dlouhý Rudní kanál je pozoruhodným příkladem vývoje těžební techniky v evropském hornictví. Zdymadlo u Halsbrücke je první stavbou tohoto druhu na světě. V okolí dolu Churprinz Friedrich August Erbstollen se dodnes dochovala jen malá část kanálu, v okolí halsbrückého zdymadla byl kanál rekonstruován. V důsledku rozsáhlých terénních úprav v údolí říčky Muldy dnes zdymadlo stojí stranou od vlastního toku. Jihozápadně od zdymadla se dochovaly čtyři pilíře mostu Altväterbrücke vybudovaného v letech 1680–1715 jako akvadukt.

 
 
 
Montanregion Krušné hory