přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická krajina Himmelfahrt Fundgrube > Šachta Abraham

Šachta Abraham

Jámová budova šachty Abraham (Jens Kugler)

Jámová budova šachty Abraham (Jens Kugler)

Šachta Abraham byla původně hlavní šachtou dolu Himmelfahrt Fundgrube. Po významných nálezech rud v roce 1828 byly do poloviny 19. století všechny hlavní pozemní budovy šachty modernizovány. Ze starších budov se dochoval například dům pro osazenstvo dolu z doby kolem roku 1790, stará cáchovna a dřevěná jámová budova pro vodní žentour, z nově vybudovaných pak kovárna (1834), prádlo (1834), vysoká věžovitá jámová budova (1839), velká třídírna rudy (1842), nová cáchovna (1843), nová správní budova (1846) a také těleso koněspřežné dráhy, pro niž byl vybudován tunel skrz haldu šachty Abraham. V podzemí šachty Abraham se dochovalo vratné vodní kolo umístěné ve velké komoře. Další rozsáhlé úpravy šachetních zařízení proběhly po roce 1886. Šachta pak byla dále v provozu ještě od druhé třetiny 20. století do roku 1968. Po skončení těžby byla jámová budova pro vodní žentour opět obnovena v původní podobě.

 
 
 
Montanregion Krušné hory