přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Schindlerova továrna na modrou barvu > Schindlerova továrna na modrou barvu

Schindlerova továrna na modrou barvu

Panský dům Schindlerovy továrny (Jens Kugler)

Panský dům Schindlerovy továrny (Jens Kugler)

Hlavní suroviny: kobalt, vizmut, nikl
Těžební období: 2–7
Kategorie a hodnoty: K1, K5, H2, H3

Podrobnější informace k tabulce

Klesající výnosy z těžby stříbrných rud začalo už v 16. století částečně vyrovnávat dobývání rud kobaltu. Jejich zpracování nabylo velkého významu od 17. století zvláště ve schneeberském revíru, kde byly využívány k výrobě modré barvy. Schindlerova továrna na modrou barvu, kterou v roce 1650 založil Erasmus Schindler, je posledním kompletně dochovaným výrobním zařízením tohoto typu. V 19. století se továrna přeorientovala na výrobu ultramarinových barev. Barvy se zde vyrábějí dodnes, a Schindlerova továrna tak je jedním z nejstarších stále funkčních závodů na výrobu barev na světě.

Schindlerova továrna si dodnes uchovala charakter uzavřeného krušnohorského montánního sídla, seskupeného kolem panského domu a vnitřního dvora. Panský dům vznikl pravděpodobně na konci 17. nebo počátkem 18. století. Další budovy, například mlýn k mokrému drcení, strojovna, mechanická dílna, tzv. Černé Kasino (původně hostinec), ředitelská vila a obytné domy, vznikly převážně ve 2. polovině 19. na počátku 20. století.

Co lze navštívit?

  • Prohlídkový důl St. Anna am Freudenstein
  • Schneeberský plavební kanál s domem voraře (délka cca 15 km)
  • Cyklostezka „Mulderadweg“

 

 
 
 
Montanregion Krušné hory