přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická krajina Himmelfahrt Fundgrube > Vodní příkop Roter Graben

Vodní příkop Roter Graben

Portál štoly Verträgliche Gesellschaft (Jens Kugler)

Portál štoly Verträgliche Gesellschaft (Jens Kugler)

Zhruba 7,5 km dlouhý, v letech 1614/1615 vybudovaný příkop Roter Graben (Červený příkop) je jedním z nejznámějších vodních příkopů freiberského revíru. Na konci 19. století jím proudilo 800–1 000 litrů vody za vteřinu, což bylo někdy více vody, než kolik teklo v řece Freiberská Mulda. Příkop přiváděl pohonnou vodu pro doly umístěné na žíle Halsbrücker Spat a později pro huť v Halsbrücke. V současnosti teče příkopem voda jen v úseku od ústí štoly Verträgliche Gesellschaft Stollen do Halsbrücke. Kromě ústí této štoly se podél příkopu nacházejí ústí řady dalších štol: štoly Thurmhofer Hilfsstollen ražené od roku 1752, štoly Hauptstollenumbruch s portálem z roku asi 1822, ústí nejvýznamnější a nejdelší (přes 40 km) freiberské štoly Alter/Tiefer Fürstenstollen a portál podzemního vodního kanálu dolu Oberes Neues Geschrei z roku 1844. K dalším významným objektům této komponenty patří rudní prádlo dolu Oberes Neues Geschrei vybudované kolem roku 1840 a v 18. století postavená cáchovna u štoly Thurmhofer Hilfsstollen.

 
 
 
Montanregion Krušné hory