přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Hornická kulturní krajina Jáchymov > Vrch Šance

Vrch Šance

Vrch Šance (původně Turecký vrch, Türckner Berg) představuje další z historicky významných částí jáchymovského stříbrného revíru. Intenzivní těžba zde probíhala již od vzniku Jáchymova, o čemž dosud svědčí množství starých pinek a zavalených štol. Zároveň tato oblast podává důležité svědectví o vodohospodářské důlní praxi 16. století i pozdějšího období. Celý vrch totiž protínají štoly Gegenbau (s ústím na východním svahu kopce) a štola Dürrenschönberger (ústící na západě pod Městským rybníkem), které sloužily jako podzemní kanál (překlad: Rösche), jímž byla voda tekoucí příkopem od štoly Neklid (Unruh) pod Božím Darem přiváděna až do prostoru dolu Svornost. Celková délka vodního díla včetně jeho podzemní části přesahovala 4 km. Součástí díla byla i Vodní štola (Wasserlaufstollen), která se nachází severně od štoly Gegenbau a sloužila jako podzemní vodní nádrž. Štoly Gegenbau a Dürrenschönberger jsou dodnes využívány k vodohospodářským účelům.

 
 
 
Montanregion Krušné hory