přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Montanregion > Vrcholně středověké stříbrné doly v Dippoldiswalde > Vrcholně středověké stříbrné doly v Dippoldiswalde

Vrcholně středověké stříbrné doly v Dippoldiswalde

Středověký stříbrný důl v Dippoldiswalde (Jens Kugler)

Středověký stříbrný důl v Dippoldiswalde (Jens Kugler)

Hlavní suroviny: stříbro
Těžební období: 1–2
Kategorie a kulturní hodnoty: K1, H1

Podrobnější informace k tabulce

Stříbrné doly v Dippoldiswalde jsou jedinečným dokladem téměř plně dochované podzemní hornické krajiny z 12. a 13. století (cca 1185 až cca 1260). Nové, stále ještě probíhající archeologické průzkumy zde zatím doložily 15 šachet hlubokých i více 20 m, rozmístěných na ploše 875 m² vně a částečně i uvnitř středověkého města. Nalezeny zde byly například fragmenty ručního vrátku, dobře zachované relikty dřevěné výztuže šachet, dřevěné žebříky a žlabové odvodňovací systémy. Jelikož se z tohoto období těžby nedochovaly písemné prameny, má archeologický výzkum v této oblasti enormní význam pro poznání rané historie hornictví v Krušných horách i celé Evropě.

Co lze navštívit?

  • Muzeum Východokrušnohorská galerie na zámku Dippoldiswalde
  • Jirchářské, městské a okresní muzeum v Dippoldiswalde
  • Úzkokolejka Weißeritztalbahn Freital-Dippoldiswalde
 
 
 
Montanregion Krušné hory