přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > O společnosti

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., byla zapsána do Obchodního rejstříku 13. února 2010. Posláním a hlavním cílem společnosti je sdružovat a technicky a organizačně podporovat historické hornické obce a jejich sdružení z Krušných hor, které mají zájem o společný postup při revitalizaci území, obnově historických památek a tradic a rozvoji cestovního ruchu.

Poskytované obecně prospěšné služby

 • informace a poradenství obcím, které mají zájem o revitalizaci svých území a využití nového potenciálu ve společenství okolních obcí
 • podpora při přípravě a realizaci projektů, které budou naplňovat poslání a hlavní cíle společnosti
 • koordinace a řízení společných projektů a účasti v projektech jiných subjektů
 • spolupráce se sdruženími s podobnými cíli a náplní práce na české i saské straně Krušných hor
 • příprava a realizace osvětových a vzdělávacích akcí (školení, seminářů, konferencí, výstav)
 • příprava a realizace společné propagace a marketingu
 • provozování alternativních zdrojů energie
 • zpracování dokumentací a přípravné práce k projektům týkajícím se hornických památek Krušných hor nominovaných k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO
 • péče o hornické kulturní památky a krajinu Krušných hor

Doplňkové činnosti

 • správa majetku, který není vlastněn společností
 • podpora obcí nebo jiných subjektů při prodeji nebo pronájmu nemovitého majetku, využitelného pro plnění poslání společnosti
 • publikační činnost pro obce nebo jiné subjekty v souladu s posláním společnosti

Členové Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.

 • Město Abertamy, Město Boží Dar, Město Horní Blatná, Město Jáchymov, Město Krupka

Správní rada

 • Zdeněk Lakatoš – předseda
 • Robert Petro – člen
 • Ing. František Růžička – člen

Ředitel společnosti

 • RNDr. Michal Urban, CSc.

Dozorčí rada

 • Ing. Jan Horník
 • Ingeborg Štiková
 • Mgr. Jana Müllerová
 • Mgr. Jaroslava Pokludová
 
 

Pro bližší údaje nás neváhejte kontaktovat »

 
Montanregion Krušné hory