logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Montanregion Erzgebirge

Was macht das Erzgebirge so einzigartig und warum sollte es einen Platz an der Seite anderer namhafter Welterbestätten zugewiesen bekommen, wie den Pyramiden von Gizeh, der Chinesischen Mauer oder dem historischen Stadtzentrum von Prag?
1
Eine außergewöhnliche Vielfalt der vorhandenen Rohstoffe
2
Eine sehr weit zurückreichende Bergbaugeschichte
3
Eine große Anzahl an erhaltenen Montandenkmälern
Vstupte do krušnohorské hornické krajiny.

Na konci záři skončil po pěti letech úspěšně přeshraniční projekt Zdař Bůh, světové dědictví / Glück Auf Welterbe, jehož cílem bylo chránit, rozvíjet a prezentovat památku světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a posílit česko-saskou spolupráci v oblasti turistického ruchu a podpory regionální kulturní identity. Lead partnerem projektu byla společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH a jeho dalšími dvěma partnery Tourismusverband Erzgebirge e.V. a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. Rozpočet projektu dosáhl 2,3 milionu eur (téměř 60 milionů korun), 85 procent z této částky přitom kryje dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie.

Společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., v rámci prvního milníku projektu vybudovala nový web Montanregionu, na němž je umístěn i centrální rezervační a odbavovací systém pro návštěvu vybraných hornických a kulturních památek v české části Krušných hor. Součástí druhého milníku bylo zkvalitnění a rozšíření turistické infrastruktury, šlo například o opravu rozhledny na Blatenském vrchu, zřízení dvou nových naučných stezek v Jáchymově a u Loučné pod Klínovcem, postavení čtyř přístřešků pro turisty a nového zázemí pro návštěvníky a průvodce štoly Johannes na Zlatém Kopci nebo vybudování symbolické skulptury světového dědictví na Božím Daru. K lepší orientaci turistů přispívá také dopravní značení v Jáchymově, Krupce, Abertamech či Horní Blatné, které bylo z projektu rovněž financováno. Součástí marketingových aktivit bylo mimo jiné vydání rozsáhlého průvodce po Hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří, 16 letáků informujících o různých památkách a turistických cílech Krušných hor či šesti map zobrazujících a popisujících hlavní součásti památky světového dědictví, dále natočení videí o hornických městech Jáchymov a Krupka a souhrnného videa o krušnohorském hornickém dědictví, uspořádání devíti tematických akcí pro veřejnost, prezentace Krušných hor na řadě veletrhů a výstav v Česku i Sasku anebo propagace Krušných hor formou inzerce a reklamy.

Lead partner Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH se zaměřil na vytvoření infrastruktury pro propojení přeshraničních součástí Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, na organizaci akcí pro veřejnost, například na přednášky a poznávací výlety, či na vytvoření společného mediálního konceptu pro prezentaci krušnohorského světového dědictví. Vznikly tak mj. velké a malé informační tabule s podrobnými popisy příslušných objektů v němčině, češtině a angličtině, které byly nainstalovány na více než 100 místech v regionu. Nová mobilní aplikace Welterbe entdecken, kterou si lze stáhnout zdarma na Google Play, propojuje všech 22 součástí památky světového dědictví a přidružené objekty v Sasku a Česku a kromě rozsáhlé webové stránky (www.montanregion-erzgebirge.de) se stala dobrým základem pro individuální poznávání Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.

Cílem, který sledovalo sdružení Tourismusverband Erzgebirge e.V., bylo například vytvoření široké škály publikací, letáků a reklamních předmětů nebo realizace různých foto- a videoprojektů pro cílený marketing, jejichž výsledkem je mimo jiné působivé video, které transformuje Krušné hory na miniaturní modelový svět a ukazuje region osobitým způsobem. Krušné hory prezentovalo sdružení také v mnoha národních a mezinárodních reklamních kampaních a na veletrzích, například i ve spolupráci s Německou národní radou pro cestovní ruch (DZT) a společností Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS). Téma světového dědictví začlenil Tourismusverband Erzgebirge e.V. úspěšně do všech svých čtyř produktových linií, a byly tak vytvořeny nabídky poznávacích cest s hornickou tematikou a vyvinuty turistické balíčky se zaměřením na poznávání světového dědictví.

Úzká spolupráce mezi partnery projektu, která byla navázána už při přípravě žádosti o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO, bude trvat i po skončení projektu, nové projektové aktivity jsou nyní v přípravě.

Aktuelles

Aktuelles
Sehen Sie sich über Informationen und Veranstaltungen in der Montanregion Erzgebirge an

Website der Bergbaudenkmäler

Videogalerie

Videogalerie
Schauen Sie sich die einzigartige Bergbaulandschaft des Erzgebirges an

Mitglieder der Montanregion in der Tschechischen Republik

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem