ec50517b1e8aba2d485f566fddef7c7f.jpg
8aa821299627d3c271d6acc00f3f0c3e.jpg
4557e7606f724a66b67c7c2035179b0c.jpg
b4f39a466283a7b4404edb5dcacfb352.jpg
9d5a662053dca37351d92da947310009.jpg
2be87677865b96a635bc48f2fcdc89a6.jpg
ec417e84c56c5ab3868b63b78f9cb3df.jpg

ec50517b1e8aba2d485f566fddef7c7f.jpg
8aa821299627d3c271d6acc00f3f0c3e.jpg
4557e7606f724a66b67c7c2035179b0c.jpg
b4f39a466283a7b4404edb5dcacfb352.jpg
9d5a662053dca37351d92da947310009.jpg
2be87677865b96a635bc48f2fcdc89a6.jpg
ec417e84c56c5ab3868b63b78f9cb3df.jpg
logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Montanregion Ore Mountains

The mining region of Erzgebirge / Ore Mountains has been a UNESCO World Heritage Site since 6 July 2019.
1
worldwide importance for the development of mining technologies and mountain sciences
2
evidence of mining and processing of a diverse range of ores from the 12th to the 20th century
3
unique mining cultural landscape
Enter the Ore Mountains mining landscape.

Větší pohodlí si od letoška užijí návštěvníci historické štoly Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru, součásti památky světového dědictví UNESCO. Osobní věci i svá kola si budou moci před prohlídkou uschovat v novém objektu zázemí, který byl vybudován hned vedle ústí štoly. Na stejném místě dostanou i výbavu nezbytnou pro cestu do podzemí – helmy, svítilny, holínky a pláště. „Vybudování nového obslužného objektu výrazně zpříjemní návštěvu štoly Johannes, a to jak turistům, kteří nebudou muset stoupat ke štole s plným vybavením, tak průvodcům, kteří dosud před každou prohlídkou museli sbíhat dolů do údolí a s návštěvníky se pak vracet zpět,“ říká Ing. Blanka Nováková, jednatelka společnosti Služby Boží Dar s.r.o., která štolu Johannes provozuje.

Štola Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru je součástí památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Štola je jedinečným dokladem těžby železných, cínových a měděných rud po dobu téměř čtyř století. Jde o mimořádně zachovalý komplex navzájem propojených důlních děl, ve kterém lze zhlédnout i dvě obrovské podzemní komory vyrubané už v 16. století.

Zájemci o prohlídku si budou moci vybrat buď základní prohlídkovou trasu, nebo delší Velkou naučnou trasu. Ti odvážnější mohou vystoupat z dolu na povrch i po dřevěných žebřících umístěných v asi 40 metrů hluboké šachtě. Provozovatelé štoly již netrpělivě vyhlížejí konec koronavirové epidemie. „Těšíme se, že uvolňující se protiepidemická opatření nám již brzy umožní přivítat první návštěvníky letošní sezony,“ dodává Blanka Nováková.

Nové zázemí pro návštěvníky se nachází v nevelké, dřevem obložené stavbě se sedlovou střechou z falcovaného plechu, kterou vybudovala obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge v rámci česko-saského projektu Zdař Bůh, světové dědictví za téměř 1,5 milionu korun. Zhruba 1,2 milionu korun z této částky uhradí Evropská unie v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Websites of sightseeing mines

Video gallery

Video gallery
Take a look at shots of the unique mining landscape of the Ore Mountains

Members of the Montanregion in the Czech Republic

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem