Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Na konci záři skončil po pěti letech úspěšně přeshraniční projekt Zdař Bůh, světové dědictví / Glück Auf Welterbe, jehož cílem bylo chránit, rozvíjet a prezentovat památku světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a posílit česko-saskou spolupráci v oblasti turistického ruchu a podpory regionální kulturní identity. Lead partnerem projektu byla společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH a jeho dalšími dvěma partnery Tourismusverband Erzgebirge e.V. a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. Rozpočet projektu dosáhl 2,3 milionu eur (téměř 60 milionů korun), 85 procent z této částky přitom kryje dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie.

Společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., v rámci prvního milníku projektu vybudovala nový web Montanregionu, na němž je umístěn i centrální rezervační a odbavovací systém pro návštěvu vybraných hornických a kulturních památek v české části Krušných hor. Součástí druhého milníku bylo zkvalitnění a rozšíření turistické infrastruktury, šlo například o opravu rozhledny na Blatenském vrchu, zřízení dvou nových naučných stezek v Jáchymově a u Loučné pod Klínovcem, postavení čtyř přístřešků pro turisty a nového zázemí pro návštěvníky a průvodce štoly Johannes na Zlatém Kopci nebo vybudování symbolické skulptury světového dědictví na Božím Daru. K lepší orientaci turistů přispívá také dopravní značení v Jáchymově, Krupce, Abertamech či Horní Blatné, které bylo z projektu rovněž financováno. Součástí marketingových aktivit bylo mimo jiné vydání rozsáhlého průvodce po Hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří, 16 letáků informujících o různých památkách a turistických cílech Krušných hor či šesti map zobrazujících a popisujících hlavní součásti památky světového dědictví, dále natočení videí o hornických městech Jáchymov a Krupka a souhrnného videa o krušnohorském hornickém dědictví, uspořádání devíti tematických akcí pro veřejnost, prezentace Krušných hor na řadě veletrhů a výstav v Česku i Sasku anebo propagace Krušných hor formou inzerce a reklamy.

Lead partner Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH se zaměřil na vytvoření infrastruktury pro propojení přeshraničních součástí Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, na organizaci akcí pro veřejnost, například na přednášky a poznávací výlety, či na vytvoření společného mediálního konceptu pro prezentaci krušnohorského světového dědictví. Vznikly tak mj. velké a malé informační tabule s podrobnými popisy příslušných objektů v němčině, češtině a angličtině, které byly nainstalovány na více než 100 místech v regionu. Nová mobilní aplikace Welterbe entdecken, kterou si lze stáhnout zdarma na Google Play, propojuje všech 22 součástí památky světového dědictví a přidružené objekty v Sasku a Česku a kromě rozsáhlé webové stránky (www.montanregion-erzgebirge.de) se stala dobrým základem pro individuální poznávání Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.

Cílem, který sledovalo sdružení Tourismusverband Erzgebirge e.V., bylo například vytvoření široké škály publikací, letáků a reklamních předmětů nebo realizace různých foto- a videoprojektů pro cílený marketing, jejichž výsledkem je mimo jiné působivé video, které transformuje Krušné hory na miniaturní modelový svět a ukazuje region osobitým způsobem. Krušné hory prezentovalo sdružení také v mnoha národních a mezinárodních reklamních kampaních a na veletrzích, například i ve spolupráci s Německou národní radou pro cestovní ruch (DZT) a společností Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS). Téma světového dědictví začlenil Tourismusverband Erzgebirge e.V. úspěšně do všech svých čtyř produktových linií, a byly tak vytvořeny nabídky poznávacích cest s hornickou tematikou a vyvinuty turistické balíčky se zaměřením na poznávání světového dědictví.

Úzká spolupráce mezi partnery projektu, která byla navázána už při přípravě žádosti o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO, bude trvat i po skončení projektu, nové projektové aktivity jsou nyní v přípravě.

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem