Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Na základě veřejnoprávní smlouvy, kterou uzavřely Karlovarský kraj a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., poskytl Karlovarský kraj společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., neinvestiční dotaci na aktivity spojené se správou statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného v roce 2019 mezi památky světového dědictví UNESCO, a to v celkové výši 600 000 Kč. Tuto dotaci využije Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jako národní správce české části této památky světového dědictví například na údržbu a doplnění mobiliáře vybraných návštěvnických zařízení, pro vědecko-výzkumné účely, na výrobě informačních materiálů nebo k marketingové propagaci statku.

Na konci záři skončil po pěti letech úspěšně přeshraniční projekt Zdař Bůh, světové dědictví / Glück Auf Welterbe, jehož cílem bylo chránit, rozvíjet a prezentovat památku světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a posílit česko-saskou spolupráci v oblasti turistického ruchu a podpory regionální kulturní identity. Lead partnerem projektu byla společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH a jeho dalšími dvěma partnery Tourismusverband Erzgebirge e.V. a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. Rozpočet projektu dosáhl 2,3 milionu eur (téměř 60 milionů korun), 85 procent z této částky přitom kryje dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie.

Společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., v rámci prvního milníku projektu vybudovala nový web Montanregionu, na němž je umístěn i centrální rezervační a odbavovací systém pro návštěvu vybraných hornických a kulturních památek v české části Krušných hor. Součástí druhého milníku bylo zkvalitnění a rozšíření turistické infrastruktury, šlo například o opravu rozhledny na Blatenském vrchu, zřízení dvou nových naučných stezek v Jáchymově a u Loučné pod Klínovcem, postavení čtyř přístřešků pro turisty a nového zázemí pro návštěvníky a průvodce štoly Johannes na Zlatém Kopci nebo vybudování symbolické skulptury světového dědictví na Božím Daru. K lepší orientaci turistů přispívá také dopravní značení v Jáchymově, Krupce, Abertamech či Horní Blatné, které bylo z projektu rovněž financováno. Součástí marketingových aktivit bylo mimo jiné vydání rozsáhlého průvodce po Hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří, 16 letáků informujících o různých památkách a turistických cílech Krušných hor či šesti map zobrazujících a popisujících hlavní součásti památky světového dědictví, dále natočení videí o hornických městech Jáchymov a Krupka a souhrnného videa o krušnohorském hornickém dědictví, uspořádání devíti tematických akcí pro veřejnost, prezentace Krušných hor na řadě veletrhů a výstav v Česku i Sasku anebo propagace Krušných hor formou inzerce a reklamy.

Lead partner Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH se zaměřil na vytvoření infrastruktury pro propojení přeshraničních součástí Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, na organizaci akcí pro veřejnost, například na přednášky a poznávací výlety, či na vytvoření společného mediálního konceptu pro prezentaci krušnohorského světového dědictví. Vznikly tak mj. velké a malé informační tabule s podrobnými popisy příslušných objektů v němčině, češtině a angličtině, které byly nainstalovány na více než 100 místech v regionu. Nová mobilní aplikace Welterbe entdecken, kterou si lze stáhnout zdarma na Google Play, propojuje všech 22 součástí památky světového dědictví a přidružené objekty v Sasku a Česku a kromě rozsáhlé webové stránky (www.montanregion-erzgebirge.de) se stala dobrým základem pro individuální poznávání Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.

Cílem, který sledovalo sdružení Tourismusverband Erzgebirge e.V., bylo například vytvoření široké škály publikací, letáků a reklamních předmětů nebo realizace různých foto- a videoprojektů pro cílený marketing, jejichž výsledkem je mimo jiné působivé video, které transformuje Krušné hory na miniaturní modelový svět a ukazuje region osobitým způsobem. Krušné hory prezentovalo sdružení také v mnoha národních a mezinárodních reklamních kampaních a na veletrzích, například i ve spolupráci s Německou národní radou pro cestovní ruch (DZT) a společností Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS). Téma světového dědictví začlenil Tourismusverband Erzgebirge e.V. úspěšně do všech svých čtyř produktových linií, a byly tak vytvořeny nabídky poznávacích cest s hornickou tematikou a vyvinuty turistické balíčky se zaměřením na poznávání světového dědictví.

Úzká spolupráce mezi partnery projektu, která byla navázána už při přípravě žádosti o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO, bude trvat i po skončení projektu, nové projektové aktivity jsou nyní v přípravě.

Ze všech stran dobře patrná je nová symbolická skulptura na Božím Daru, která návštěvníky přijíždějící z Čech i Saska upozorňuje, že vstupují na území památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Šest metrů vysoké trojrozměrné umělecké dílo, jehož autorem je přední český sochař Václav Fiala, ztvárňuje dva symboly typické pro region: hornictví a víru.

„Hornictví dávalo lidem v Krušných horách po staletí obživu a víra jim pomáhala v nesnadných životních podmínkách přežit,“ vysvětlil symboliku uměleckého díla Václav Fiala. Ocelová konstrukce skulptury tak obsahuje jak znak hornictví, zkřížený mlátek a želízko, umístěný do portálu štoly se vsazeným klenákem, tak i obrys kostela s křížem jako symbolem víry navrchu. „K víře v Boha se odvolává nejen hornický pozdrav Zdař Bůh, ale i název města Božího Daru,“ doplnil autor díla.

Nové umělecké dílo je umístěno na návrší nad kruhovým objezdem na Božím Daru, a je tak dobře viditelné jak při příjezdu od Jáchymova a Klínovce, tak i od hraničního přechodu mezi Českou republikou a Saskem. Kvůli svému exponovanému umístění je socha koncipována tak, aby odolala i větru rychlosti orkánu. Skulpturu nechala zhotovit společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., ve spoluprácí s městem Boží Dar jako součást projektu „Zdař Bůh, světové dědictví!“, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.

Sochař Václav Fiala se specializuje zejména na práci s kamenem, dřevem a železem ve veřejném prostoru, má za sebou desítky úspěšných realizací v ČR i zahraničí, například realizaci z carrarského mramoru pro Univerzitní kliniku v rakouském Grazu, sochu pro Frank Lloyd Wrighta v New Hampshire v USA nebo zvonici pro jezero Ranna v Německu. V letech 2004 a 2005 získal dvakrát hlavní cenu na sochařské výstavě Sydney Sculpture Prize. Řadu jeho děl lze zhlédnout v okolí Klatov, kde působí, například nový památník osvobození americkou armádou v centru Domažlic či obelisk Klatovanům padlým v první světové válce, vztyčený v Klatovech v roce 2018. Na smíchovskou náplavku v Praze byla letos umístěna jeho Věž Jana Palacha, která s Palachovým poselstvím putuje po světě.

Památkově chráněná vila Zenker v Abertamech, která je vynikajícím příkladem meziválečné funkcionalistické architektury, se od října otevře pro veřejnost. Část interiéru vily s množstvím unikátně zachovaných uměleckořemeslných prvků si bude možné prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek, které budou probíhat v úterý a ve čtvrtek od 15 hodin a v sobotu od 14 hodin, poprvé již v sobotu 2. října. Prohlídky je možné si rezervovat pomocí webového portálu http://montanregion.cz.

Na konci září skončí letošní prohlídková sezona ve štole Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru a v dole Mauritius na Hřebečné. Kvůli ochraně netopýrů, kteří v těchto důlních dílech pravidelně přezimují, tak na návštěvu těchto hornických památek zbývá letos už jen několik dni. Až do konce října bude pro návštěvníky otevřena ještě Štola č. 1 v Jáchymově. Naproti tomu ve štole Starý Martin v Krupce trvá návštěvnický provoz celoročně.

Prohlídky těchto důlních děl a dalších atrakcí, které tvoří součást památky světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, si lze objednat pomocí společného rezervačního a odbavovacího systému, který umožňuje vybrat si den a čas návštěvy a pomocí zabezpečené platební brány vstupenku rovnou zaplatit. Vstupenku pak zájemci obdrží po zaplacení okamžitě e-mailem.

Od konce května, kdy byl tento systém spuštěn, bylo jeho prostřednictvím prodáno téměř 6 500 vstupenek, z nichž nejvíce (3 283) se týkalo dolu Mauritius, u štoly Johannes to bylo 1 683 a u štoly Starý Martin 1 175 vstupenek. Zhruba polovinu z těchto vstupenek zaplatili zájemci rovnou pomocí platební brány. Největší zájem o prohlídku důlních děl byl během letních prázdnin, přičemž v červenci bylo návštěv nepatrně více než v srpnu. „Jsme rádi, že se systém osvědčil, jeho využití překročilo naše očekávání,“ uvedl Michal Urban ze společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., která on-line portál provozuje. Uvedené statistiky nevypovídají o celkovém počtu návštěvníků, protože jedna vstupenka se často týká většího počtu lidí, navíc některá zařízení jako například Štola č. 1 v Jáchymově využívají rezervační systém jen jako vedlejší prodejní prostředek.

Rezervační systém, který je přístupný na adrese http://montanregion.cz/, lze využít také k objednání prohlídek Rudé věže smrti v Ostrově a vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem, od října přibude nově vila Zenker v Abertamech. Portál vybudovala společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jako součást česko-saského projektu Zdař Bůh, světové dědictví v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V Jáchymově se objevilo deset nových informačních dopravních značek navádějících řidiče, cyklisty i pěší k hlavním turistickým cílům ve městě, například ke Královské mincovně, kostelu sv. Jáchyma, kostelu Všech svatých, ke Šlikovu hrádku, k dolu Svornost a dalším. Značky nechala v zájmu lepší orientace turistů nainstalovat obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge ve spolupráci s městem Jáchymov v rámci česko-saského projektu Zdař Bůh, světové dědictví, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie.

Karlovarský kraj schválil v rámci svého dotačního titulu Program obnovy venkova neinvestiční dotaci pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., na rok 2021. Dotace je určena na činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací a její výše pro rok 2021 činí 327 940 Kč.

Návštěvníci Rudé věži smrti v Ostrově si od pátku 16. července mohou prohlídku této národní kulturní památky objednat i zaplatit elektronicky prostřednictvím webového rezervačního a odbavovacího systému. Ten již od počátku června slouží zájemcům o návštěvu památek na území Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného na prestižní seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Rudá věž smrti se tak stává dalším prohlídkovým místem, které tento rezervační systém propojuje, v současnosti jde rovněž o Štolu č. 1 v Jáchymově, štolu Johannes na Zlatém Kopci, štolu Starý Martin v Krupce, důl Mauritius na Hřebečné, muzeum v Horní Blatné a vápenku v Háji u Loučné pod Klínovcem.

Rezervační a odbavovací systém návštěvníkům umožňuje vybrat si den a čas prohlídky a pomocí zabezpečené platební brány vstupenku rovnou zaplatit. Po zaplacení vstupenky jim pak okamžitě přijde potvrzující SMS zpráva a vlastní vstupenku obdrží e-mailem ve formátu PDF. Před začátkem prohlídky pak stačí se prokázat elektronickou vstupenkou s unikátním QR-kódem. Systém lze použít také jen k rezervaci prohlídky a vstupenku je pak možné zaplatit až na pokladně.

Národní kulturní památka Rudá věž smrti je unikátním pozůstatkem studené války, od roku 2019 je součástí památky světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. V 50. letech 20. století zde byla zpracovávána uranová ruda pro sovětský jaderný program, jde o poslední částečně zachované zařízení na úpravu uranové rudy v Krušných horách i celé Evropě. V těsném sousedství stála tři vězeňská zařízení, kterými prošlo i mnoho politických vězňů československého komunistického režimu. Později se areál věže stal součástí podniku Škoda Ostrov a roku 2008 jej darem získala Konfederace politických vězňů ČR.

Rudou věž smrti je možné si prohlédnout s průvodcem zatím o víkendech a svátcích od května do října od 10 do 16 hodin. Součástí prohlídky je také expozice části výstavy muzea III. odboje. K vidění vedle historických dokumentů jsou i výrobky vězňů nebo originální dobové vězeňské ošacení.

Společný rezervační a odbavovací systém, který je přístupný na adrese https://rezervace.montanregion.cz/, vybudovala společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jako součást česko-saského projektu Zdař Bůh, světové dědictví v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

S postupným uvolňováním protiepidemických opatření se opět otevírají možnosti návštěvy kulturních a historických objektů v Krušných horách, a to i v jejich saské části. Zájemcům o poznávání Krušnohoří proto poslouží nový průvodce, který na 160 stranách nabízí v češtině a němčině informace o všech součástech památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří v Čechách i Sasku.

Z bohatě ilustrovaného průvodce se čtenáři dozvědí, jaké byly hlavní důvody zápisu Krušných mezi poklady světového dědictví, a seznámí se s historií a významem nejdůležitějších hornických lokalit tohoto regionu. Těch bylo na Seznam UNESCO vybráno celkem 22, většina z nich se však skládá i z dílčích památek, kterých je dohromady na pět set. Popis jednotlivých lokalit je doplněn i o informaci, jaká další zajímavá místa lze v jejich okolí navštívit.

Publikaci zpracovala a vydala obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge jako součást česko-saského projektu Zdař Bůh, světové dědictví, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. Lze ji bezplatně získat například v infocentrech v Abertamech, na Božím Daru, v Horní Blatné a Jáchymově.

Od pondělí 31. května se pro veřejnost opět otevřou některé prohlídkové štoly v Krušných horách. Od tohoto dne budou totiž znovu možné, při splnění příslušných podmínek Ministerstva zdravotnictví, i skupinové prohlídky s průvodcem. Od 31. května tak bude otevřena například Štola č. 1 v Jáchymově a štola Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru a od 1. června přivítá návštěvníky letos poprvé také štola Starý Martin v Krupce.

Zájemci o prohlídky mohou s výhodou využít nový rezervační a odbavovací systém, který jim umožní vybrat si den a čas prohlídky a pomocí zabezpečené platební brány vstupenku rovnou zaplatit. Po zaplacení vstupenky jim pak okamžitě přijde potvrzující SMS zpráva a vlastní vstupenku obdrží e-mailem ve formátu PDF. Před začátkem prohlídky pak stačí se prokázat elektronickou vstupenkou s unikátním QR-kódem. Vstupenku je možné zakoupit i jako dárkový poukaz.

Společný rezervační a odbavovací systém, který je přístupný na adrese https://rezervace.montanregion.cz/, vybudovala společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jako součást česko-saského projektu Zdař Bůh, světové dědictví v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Systém v současnosti propojuje sedm návštěvnických zařízení, jimiž jsou kromě Štoly č. 1 v Jáchymově, štoly Johannes na Zlatém Kopci a štoly Starý Martin v Krupce také důl Mauritius na Hřebečné, muzeum v Horní Blatné, vápenka v Háji u Loučné pod Klínovcem a štola Panny Marie Pomocné na Mědníku. Do budoucna uvažuje společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., o zapojení i dalších prohlídkových objektů.

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem