Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Dvě nová videa o Montanregionu

Vytvořeno: 28.12.2020

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., připravil pro širokou veřejnost dvě nová videa o památce světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, která zájemce seznámí s nejdůležitějšími rudami, které byly po staletí dobývány v Krušných horách, a s typy montánních památek, s nimiž se lze setkat v krajině i podzemí.

Videa, která jsou opatřena i německými titulky, naleznete na YouTube na těchto odkazech:

Playlist Krušné hory a jejich rudní bohatství

https://www.youtube.com/watch?v=uA_8ikU_geM&list=PLQoXntL1agsd11jSMENNwJ_kFYliKNmY4&ab_channel=PetrMik%C5%A1%C3%AD%C4%8Dek

Playlist Hornické památky v krajině a v podzemí:

https://www.youtube.com/watch?v=OMSq3suo1HU&list=PLQoXntL1agsdAgkZ09ThVdJO8YnZGtTtT&ab_channel=PetrMik%C5%A1%C3%AD%C4%8Dek

Videa vznikla jako součást projektu Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří podpořeného Evropskou unií v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Informační listy o památce světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří

Institut pro průmyslovou archeologii a dějiny vědy a techniky (IWTG) při Technické...

Premiéra filmu o Montanregionu

Vytvořeno: 04.12.2020

V neděli 6. prosince od 20:30 se uskuteční premiéra filmu Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří – památka světového dědictví UNESCO. Sledovat ji můžete na https://youtu.be/dFQmwlJhpcc. Během 25 minut se přenesete do hornické historie Krušných hor a seznámíte se s důvody, proč byly hornické památky tohoto regionu zapsány na Seznam světového dědictví. Premiéra německé verze filmu proběhne příští neděli.

Video připravil Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., ve spolupráci se společností Best Sequence Petra Mikšíčka jako součást projektu Zdař Bůh, světové dědictví, podpořeného Evropskou unií v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.

Video si lze stáhnout na adrese: https://vimeo.com/486102772/c2ed43185c.

Návštěvníkům štoly Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru začne od příští sezony sloužit nové zázemí, jehož výstavba i přes administrativní komplikace právě začala. Zázemí je budováno jako součást projektu Zdař Bůh, světové dědictví / Glück auf Welterbe v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020, kofinancovaného Evropskou unií. Partnery tohoto projektu jsou Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Tourismusverband Erzgebirge e.V. a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na základě veřejnoprávních smluv, které uzavřely Karlovarský kraj a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., poskytl Karlovarský kraj společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., dvě neinvestiční dotace na rozvoj Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného v roce 2019 mezi památky světového dědictví UNESCO, a to v celkové výši 900 000 Kč. Tyto dotace využije Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jako národní správce české části památky světového dědictví například pro doplnění expozice muzea v Horní Blatné, pro značení objektů statku světového dědictví, pro pořízení webové aplikace informující návštěvníky infocenter Montanregionu prostřednictvím interaktvních tabletů o lokalitách Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na české i saské straně hor, pro údržbu prohlídkových štol, k marketingové propagaci a na další účely.

Karlovarský kraj schválil v rámci svého dotačního titulu Program obnovy venkova neinvestiční dotaci pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., na rok 2020. Dotace je určena na činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací a její výše pro rok 2020 činí 330 991 Kč.

Na základě veřejnoprávní smlouvy, kterou uzavřely Karlovarský kraj a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., poskytl Karlovarský kraj společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., neinvestiční dotaci na podporu její činnosti v roce 2020 ve výši 159 720 Kč. Tuto dotaci využije Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., k aktivitám souvisejícím se správou památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., je národním správcem české části této památky UNSECO.

OSLAVTE S NÁMI PRVNÍ ROK V UNESCO - noční prohlídky štoly Johannes

SO 4.7., NE 5.7., PO 6.7.2020 noční prohlídky štoly Johannes...

Netopýr

Na úbočí hraničního hřebene Krušných hor zvaného odpradávna Kaff (dnes Hraniční vrch, resp. Kaffenberg)

Štola Johannes

Sezóna štoly Johannes 2020 začíná 25.5.2020...

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem