Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Až 1500 eur může získat vítěz Ceny pro mládež, kterou vyhlásilo sdružení Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. Tato cena je určena dětem a mladým lidem do 25 let a má přispět k tomu, aby se památka světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří stala známější zejména mezi mladými lidmi.

O cenu se mohou ucházet jednotlivci nebo skupiny (například skupiny mládeže, školní třídy, spolky/kluby nebo zájmové skupiny), podmínkou je věková hranice 25 let. U mladých lidí mladších 18 let musí žádost podat jejich zákonný zástupce. Žádost může být podána také jako návrh třetí strany.

Zájemci si mohou položit například následující otázky: Co pro mě znamená, že je Krušnohoří památkou světového dědictví? Co mohu udělat pro ochranu společného světového dědictví? Co mohu udělat pro to, abych pomohl/a mladým lidem a dospělým ještě lépe porozumět světovému dědictví? Jak mohu pro světové dědictví nadchnout ostatní? Náměty na konkrétní akce musí přitom přímo souviset se součástmi, objekty nebo přidruženými objekty Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.

Koncepty soutěžních návrhů lze zasílat v papírové podobě nebo e-mailem až do 30. září 2023. Vítěze pak vybere představenstvo sdružení Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Za nejlepší nápady budou uděleny ceny 1500 eur (1. místo), 1000 eur (2. místo) a 500 eur (3. místo).

Realizace záměru by se pak měla uskutečnit do jednoho roku od udělení ceny. Finanční odměna by měla být použita právě na realizaci projektového záměru.

Podrobné podmínky soutěže jsou uvedeny na: https://www.montanregion-erzgebirge.de/bildung/jugendpreis.html, další informace lze získat také na https://www.facebook.com/montanregion.erzgebirge.krusnohori, na https://www.instagram.com/welterbe.montanregion/, popř. na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ředitelem Destinační agentury Krušnohoří z.s., kterou letos v srpnu založily Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., se stal Štěpán Javůrek. Ve výběrovém řízení, které se konalo ve dvou kolech a přihlásilo se do něj 40 uchazečů, přesvědčil sedmičlennou komisi se širokým zastoupením odborníků detailní koncepcí fungování destinační agentury včetně jejího financování, koordinační role území Krušných hor, ale také zápalem, s nímž prezentoval své plány.
Členy komise pro výběr ředitele Destinační agentury Krušnohoří z.s., byli odborníci na destinační management obou krajů, zástupci samospráv a destinačních agentur, o.p.s. Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., a agentury CzechTourism. Definitivní výběr následně potvrdila správní rada Destinační agentury Krušnohoří, z.s. „Důvody, které vedly k absolutní shodě mezi členy komise o vítězství Štěpána Javůrka, jsou jednoznačné. Dokázal představit ucelenou koncepci destinačního managementu celé oblasti Krušných hor, projevil detailní znalost problematiky, zaměřil se i na marketing a propagaci, hospodaření destinační agentury a přeshraniční vztahy, jež jsou zcela klíčové pro vnímání českého a saského Krušnohoří jako jednoho území,“ vysvětlil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta.
Podle náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Řeháka čeká nového ředitele zejména vytvoření struktury nové organizace a po dohodě se správní radou vytyčení jejích základních cílů. Bude nutné oslovit představitele krušnohorských i podkrušnohorských obcí a měst, euroregiony i významné organizace a místní podnikatele a představit jim novou vizi.
Štěpán Javůrek pracoval v manažerských pozicích v oblasti personalistiky, marketingu a obchodu. Od roku 2020 je členem Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO a cestovní ruch, dále místopředsedou spolku Nadace St. Joachim. Jako spisovatel se zabývá tematikou Krušných hor (např. knihy Chaloupky, Sudetský dům, Nebe nad Perninkem), je autorem historických článků a turistických reportáží, v současnosti pracuje na knize Krušnohorské osudy.

Ocenění pro Montanregion

Vytvořeno: 09.10.2022

V Lokti se včera uskutečnilo předávání cen EUREGIA EGRENSIS 2022 osobám a institucím, které se mimořádně zasloužily o přeshraniční spolupráci. Ocenění za dlouhodobou spolupráci s Německem v oblasti Krušných hor obdržel ředitel Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., Michal Urban.

V návštěvnickém objektu štoly Markuse Röhlinga ve Frohnau u Annabergu-Buchholzu se uskutečnila závěrečná akce malého přeshraničního projektu, v jehož rámci byl vyhodnocen stav a obsah naučných stezek s hornickou tematikou nacházejících se na území památky světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Celkem bylo vyhodnoceno přes 80 naučných stezek v Sasku i Česku. Projekt, jehož lídrem bylo sdružení Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V., a podílel se na něm i Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., poslouží k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních systémů společné česko-saské památky světového dědictví UNESCO. Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020.

Bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele nové Destinační agentury Krušnohoří, z.s. Uzávěrka přihlášek je 14. 10. 2022 do 12 hodin.

Destinační agentura Krušnohoří, z.s. vznikla jako společný záměr Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Dne 30. 8. 2022 byla slavnostně podepsána dohoda o založení spolku.

Tato organizace napomůže vyšší efektivitě propagace oblasti jako vhodného cíle turismu (pomocí sdružení a koordinace společně vybraných finančních prostředků). zajistí optimální využití turistického potenciálu Krušných hor. Více informací na:

http://www.kr-karlovarsky.cz/.../odd-CR-laz/krusnohori.aspx

Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., včera na Božím Daru založily Destinační agenturu Krušnohoří, která se bude zabývat podporou udržitelného cestovního ruchu a prezentací české části Krušných hor jako jednoho celku

Existenci Destinační agentury Krušnohoří stvrdili svými podpisy hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a ředitel obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge Michal Urban. Jednání byli přítomni také náměstci hejtmanů obou krajů s gescí cestovního ruchu – Jiří Řehák za kraj Ústecký a Vojtěch Franta za kraj Karlovarský.

Posláním nově založené Destinační agentury Krušnohoří bude nejen společná propagace, ale také koordinace turistického ruchu na české části Krušných hor bez ohledu na to, zda jde o území spadající pod jeden nebo druhý kraj. Agentura by měla také napomoci ochraně některých částí území a zajištění trvale udržitelného rozvoje lokality. V rámci cestovního ruchu nebylo dosud nikdy řešeno Krušnohoří jako jeden celek. Založení nové destinační agentury s sebou nese také příslib mnohem intenzivnější spolupráce se sousedním Saskem a podobně koncipovanou organizací na německé straně Krušných hor.

Při hornoblatenských městských slavnostech, které se uskutečnily v sobotu 13. srpna na náměstí sv. Vavřince, nabídl Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., účastníkům také možnost naučit se rýžovat těžké minerály a narýžovat si pravé české granáty i skutečné zlato. Akce se uskutečnila pod zkušeným vedením Veroniky Štědré, trojnásobné mistryně světa v rýžování zlata.

Dnes jsou to právě tři roky, co se Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří stal památkou světového kulturního dědictví UNESCO. O zápisu společné česko-saské památky, kterou tvoří 22 součástí, rozhodl Výbor pro světové dědictví 6. července 2019 v Baku

Od zítřka 2. července se opět rozbíhají komentované prohlídky Rudé věže smrti v Ostrově, součásti památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Zatím jsou plánovány na víkendy v červenci a srpnu, přesné termíny si lze vybrat na https://rezervace.montanregion.cz/cs/ruda-vez-smrti.

V úterý 5. července od 18:00 se v zasedací síní Městského úřadu Boží Dar uskuteční přednáška „Hornické zajímavosti Božího Daru a jeho okolí“. Přednášet bude Michal Urban, ředitel Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem