Aktuálně

Bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele nové Destinační agentury Krušnohoří, z.s. Uzávěrka přihlášek je 14. 10. 2022 do 12 hodin.

Destinační agentura Krušnohoří, z.s. vznikla jako společný záměr Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Dne 30. 8. 2022 byla slavnostně podepsána dohoda o založení spolku.

Tato organizace napomůže vyšší efektivitě propagace oblasti jako vhodného cíle turismu (pomocí sdružení a koordinace společně vybraných finančních prostředků). zajistí optimální využití turistického potenciálu Krušných hor. Více informací na:

http://www.kr-karlovarsky.cz/.../odd-CR-laz/krusnohori.aspx

Města Krušných hor

Členové Montanregionu v Česku