Aktuálně

Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., včera na Božím Daru založily Destinační agenturu Krušnohoří, která se bude zabývat podporou udržitelného cestovního ruchu a prezentací české části Krušných hor jako jednoho celku

Existenci Destinační agentury Krušnohoří stvrdili svými podpisy hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a ředitel obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge Michal Urban. Jednání byli přítomni také náměstci hejtmanů obou krajů s gescí cestovního ruchu – Jiří Řehák za kraj Ústecký a Vojtěch Franta za kraj Karlovarský.

Posláním nově založené Destinační agentury Krušnohoří bude nejen společná propagace, ale také koordinace turistického ruchu na české části Krušných hor bez ohledu na to, zda jde o území spadající pod jeden nebo druhý kraj. Agentura by měla také napomoci ochraně některých částí území a zajištění trvale udržitelného rozvoje lokality. V rámci cestovního ruchu nebylo dosud nikdy řešeno Krušnohoří jako jeden celek. Založení nové destinační agentury s sebou nese také příslib mnohem intenzivnější spolupráce se sousedním Saskem a podobně koncipovanou organizací na německé straně Krušných hor.

Města Krušných hor

Členové Montanregionu v Česku