Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky
logo

Nový přeshraniční projekt na podporu zvýšení turistické atraktivity Krušných hor

Podpisem smlouvy o dotaci byl v říjnu spuštěn nový česko-saský projekt „Zdař Bůh, světové dědictví“ (Glück auf Welterbe!). Cílem tohoto tříletého projektu, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020, je ochrana, rozvoj a propagace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří, která usiluje o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Projekt obsahuje řadu opatření k rozvoji turistických nabídek v Krušných horách, k rozšíření přeshraniční spolupráce a posílení regionální identity. Lead partnerem je společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH z Annabergu, projektovými partnery jsou Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., a Tourismusverband Erzgebirge e. V.

Projekt Zdař Bůh, světové dědictví je úzce propojen se společnou česko-saskou žádostí o zápis Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO, o jejíž úspěch všichni tři partneři dlouhodobě usilují. Projekt si klade za cíl, aby se v době jeho trvání (1. 10. 2016 – 31. 10. 2019) stal „Montanregion Krušné hory" světově uznávanou značkou a aby jej různé cílové skupiny vnímaly jako jedinečnou kulturní krajinu s mnoha význačnými památkami vzniklými během více než 800leté společné hornické historie regionu. V rámci projektu bude rozšířena stávající turistická infrastruktura, která pomůže oslovit nové cílové skupiny domácích i zahraničních návštěvníků a zvýšit turistickou atraktivitu regionu.

Celkový rozpočet projektu dosahuje 2,44 milionu eur. Na jeho financování se podílí z 85 procent Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Těžiště projektu jsou optimálně rozložena mezi všechny tři partnery tak, aby bylo možné dosáhnout co nejlepších vzájemných synergií a optimálního využití dotačních prostředků.

WFE GmbH se ve své části projektu chce zaměřit především na prezentaci montánního dědictví Krušných hor široké veřejnosti i odborníkům. „Enormní soubor znalostí o technologii dobývání různých nerostných surovin a množství dochovaných památek, které jsou přímým dokladem tohoto průmyslového dědictví, je třeba zpracovat populárně naučnou formou a cíleně prezentovat,“ vysvětluje Matthias Lißke, ředitel WFE GmbH. WFE GmbH proto plánuje mj. pořádání přeshraničních akcí, vysvětlujících význam očekávaného zápisu Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví a usilujících o posílení identity obyvatel Krušnohoří s jejich regionem. Plánováno je rovněž vybudování navigačního systému propojujícího jednotlivé části budoucího statku světového dědictví.

Jádrem aktivit, které v rámci projektu chystá Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., je vybudování společného rezervačního a odbavovacího systému pro návštěvu vybraných montánních, kulturních a přírodních památek v české části Krušných hor a rozšíření navigačního systému navádějícího turisty k významným památkám. K plánovaným opatřením patří mj. i oprava rozhledny na Blatenském vrchu, zřízení zázemí pro turisty u štoly Johannes na Zlatém Kopci, vybudování nových naučných stezek v Jáchymově a v Loučné pod Klínovcem či pořádání tematických akcí v Horní Blatné, Jáchymově a Krupce.

Hlavním cílem spolku Tourismusverband Erzgebirge e. V. je široká marketingová podpora Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří, která by ještě doby trvání projektu měla získat titul světového dědictví UNESCO. „Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří má vysoký potenciál pro zážitkovou turistiku, který je třeba podpořit konkrétními produkty a materiály," popisuje Veronika Hiebl, ředitelka TVE. TVE proto plánuje připravit kompletní nabídku vícejazyčných tiskových a marketingových materiálů pro domácí a zahraniční turisty a rovněž vyškolit pracovníky turistických zařízení s cílem zvýšit kvalitu nabízeného servisu pro návštěvníky.

Součástí projektu je i prezentace Krušnohoří a jeho montánního dědictví na různých veletrzích a výstavách. Ještě letos se Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., zúčastní společně se svým saským partnerem Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH veletrhu Památky – Řemesla – Muzea 2016 v Praze (4. a 5. listopadu) a předního evropského veletrhu v oblasti památkové péče, veletrhu „denkmal“ v Lipsku (10.–12. listopadu).

 

Obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge byla založena v roce 2010. Jejím posláním a hlavním cílem je sdružovat a technicky a organizačně podporovat historické hornické obce a jejich sdružení z Krušných hor, které mají zájem o společný postup při revitalizaci území, obnově historických památek a tradic a rozvoji cestovního ruchu. Společnost zároveň vykonává funkci národního koordinátora aktivit souvisejících s nominací Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Členy společnosti jsou města Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Jáchymov, Krupka a Loučná pod Klínovcem.

 

Kontakt:

Michal Urban

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.

tel.: 603 280 863

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Soubory ke stažení:

Popis projektu

TZ Zdař Bůh, světové dědictví

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem