Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., zveřejňuje výzvu k podání nabídky na provedení stavebních prací: „Oprava rozhledny na Blatenském vrchu" v rámci projektu Zdař Bůh, světové dědictví, reg. č. 100257861, finančně podpořeného z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Termín pro předložení nabídky je do 25. srpna 2016 do 13:00 hod. Potřebné informací naleznete v přílohách.

Přílohy:

Krycí list nabídky (součást výzvy)

Výkaz výměr

Technická zpráva

Návrh smlouvy o dílo

 

Soubory ke stažení:

výkaz výměr

návrh smlouvy o dílo

technická zpráva

Výzva k podání nabídky

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem