přeskočit k navigaci »

Montanregion Krušné hory – Erzgebirge

Krušné hory na cestě na Seznam světového dědictví UNESCO

Čím jsou Krušné hory světově jedinečné a proč by se měly ocitnout po boku takových velikánů světového dědictví, jako jsou třeba pyramidy v Gíze, Velká čínská zeď nebo historické centrum Prahy? Důvodů je celá řada, podstatu mimořádné univerzální hodnoty krušnohorské hornické krajiny však lze shrnout do tří hlavních rysů.

  1. Výjimečná rozmanitost nerostných surovin: Krušné hory jsou světově zcela výjimečné rozmanitostí rudních i nerudních nerostných surovin, které se v tomto malém geografickém prostoru vyskytují, od stříbra, cínu, olova či železa přes kobalt, vizmut, nikl nebo wolfram až po černé uhlí a uran.
  2. Velmi dlouhá doba hornické historie: Těžba a zpracování nerostných surovin probíhá v Krušných horách po neobvykle dlouhou dobu více než osmi století, od 12. století do současnosti. Během této doby zde vznikla hornická krajina světového významu, která jedinečným způsobem ilustruje postupný vývoj hornických a hutních metod, ale také vliv hornictví na postupný vývoj regionu a jeho kultury.
  3. Obrovské množství dochovaných montánních památek: V souvislosti s těžbou a zpracováním surovin v Krušných horách vzniklo a dosud se zde dochovalo obrovské množství báňských, průmyslových a architektonických památek hmotného charakteru (kategorií), ale také množství spíše nehmotných specifických kulturních hodnot.

Více o nominaci UNESCO najdete zde.

Poslední přidané objekty

 
 
 

Další památky »

 
Montanregion Krušné hory