Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Ve dnech 10.-12. ledna proběhne v Královské mincovně v Jáchymově slavnostní program, který připomene 500. výročí vzniku jáchymovského tolaru. Zahájení se uskuteční v pátek 10. ledna od 17 hodin, na sobotu 11. ledna je od 15 hodin přichystána vernisáž panelové výstavy přibližující vznik a vývoj tolarových měn v Evropě v 16. století. V neděli 12. ledna ve 14 hodin bude zahájena vědecká konference s tematikou Jáchymova, tolarových ražeb a montánního dědictví města.

500 let jáchymovského tolaru

Vytvořeno: 08.01.2020

Devátého ledna uplyne 500 let od chvíle, kdy český Zemský sněm povolil hrabatům Šlikům ražbu nové velké stříbrné mince, která v následujících desetiletích a staletích proslula celosvětové pod názvem thaler – tolar a stala se i předchůdkyní nejvýznamnější světové měny, amerického dolaru. Tomuto světově důležitému výročí se věnuje i obsáhlá reportáž BBC o Jáchymovu a jeho významu pro zrod dolaru.

http://www.bbc.com/travel/story/20200107-welcome-to-jchymov-the-czech-town-that-invented-the-dollar

Karlovarský kraj poskytl obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge individuální dotaci ve výši 500 000 Kč na aktivity spojené se zápisem Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO.

Cínové slavnosti v Horní Blatné

Vytvořeno: 02.08.2019

V sobotu 10. srpna od 16 hodin se v Horní Blatné uskuteční Cínové slavnosti 2019, předcházet jim od 15 hodin bude mše v kostele sv. Vavřince. Akce proběhne v rámci projektu Zdař Bůh, světové dědictví, podpořeného z programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020..

Krušnohorská hornická krajina je památkou světového dědictví UNESCO

(Baku, 6. července 2019) – Hornické památky v saském a českém Krušnohoří byly zapsány na Seznam světového dědictví...

Karlovarský kraj schválil v rámci svého Programu obnovy venkova, dotační titul 4, neinvestiční dotaci pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., na rok 2019. Dotace je určena na činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací. Dotace pro Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. na rok 2019 činí 308 770,- Kč.

Kurz o krušnohorském hornictví na UK v Praze

V Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze se od 10. října v rámci Programu celoživotního vzdělávání rozběhne nový...

Zdař Bůh Krupko 2018

Zdař Bůh Krupko 2018

Vytvořeno: 19.09.2018

V prostorách Městského úřadu Krupka se 26. září od 9 do 17 hodin uskuteční druhý ročník akce Zdař Bůh, Krupko. Připravena bude hornická dílnička...

Karlovarský kraj schváílil v rámci svého Programu obnovy venkova, dotační titul 4, neinvestiční dotaci pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., na rok 2018. Dotace je určena na činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací na úhradu mzdových nákladů manažerů (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem)..Dotace pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge na rok 2018 činí 350 000,- Kč.
Soutěž o nejlepší video "To je Evropa v Česku a Sasku"

Ceny v hodnotě 500 eur může vyhrát každý, kdo se do 30. června 2018 zapojí do soutěže o nejlepší video, kterou vyhlásil Společný sekretariát...

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem